Skickat med RuleMailer.se
Logo Logo
Tryckmätare i lungartären vid hjärtsvikt – jämförelse med modern hjärtsjukvård behövs
Hos patienter med svår hjärtsvikt kan en implanterbar sensor, det vill säga en tryckmätare, vara ett sätt att registrera förändringar i lungartärtryck. Implantatets information kan ge möjlighet att justera sviktbehandlingen och minska behovet av sjukhusvård.

SBU har kommenterat en norsk forskningsöversikt om behandling med implantatet CardioMEMS. Resultaten, som är baserade på en välgjord randomiserad studie, var kliniskt relevanta och innefattade även förbättring av livskvalitet. Kontrollgruppen var dock inte fullt jämförbar med modern, svensk hjärtsviktsvård. Därför skulle det behövas en klinisk prövning som jämför implantatet med så kallad BNP-ledd hjärtsviktsbehandling och nyare läkemedel, anser SBU.

Användning av CardioMEMS kräver specialistkunnande. Ifall metoden är kostnadseffektiv kan bero dels på sjukdomens svårighetsgrad, dels på effekten av patientens övriga behandlingar. Patientgruppen med hjärtsvikt är stor och det är angeläget att identifiera vilka patienter som kan ha störst nytta av implanterbar sensor.
 

Kommande konferens 
SBU bjuder tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) in till en konferens om tidiga insatser, stöd och behandling för barn och familjer med hjälp av kunskapsbaserade metoder inom socialtjänsten. 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Webbplats: www.sbu.seTelefon: 08-412 32 00E-post: registrator@sbu.se
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet i ditt e-postprogram, läs det på webben
Nyhetsbrevet är skickat till %Subscriber:EmailAddress%
Klicka här för att avregistrera dig