Skickat med RuleMailer.se
Rss

Image
Image
Ny VA-barometer: Kvinnors förtroende för forskare sjunker
Image
Nästan hälften av Sveriges unga män kan tänka sig en karriär som forskare. Bland unga kvinnor är det bara var femte som kan se sig som forskare i framtiden. Samtidigt sjunker kvinnors förtroende för forskare kraftigt, medan männens förtroende ligger kvar på samma nivå som i fjol. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenterades vid ett seminarium på Nobelmuseet den 14 december.
Image

Image
Image
VA ska hjälpa bioekonomin att blomstra i EU
Image
EU-projektet BLOOM har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. Genom dialog och samskapande ska projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter.
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Gästkrönikor på VA-bloggen
Image
Kerstin Norén, ny ordförande i Vetenskap & Allmänhet: Vi vill att VA ska vara en ledande kunskapsnod för samverkansuppgiften genom att stärka olika dimensioner av den. Låt oss arbeta tillsammans!
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Vilket förtroende har medborgarna i EU för vetenskapen? Det var temat för ett seminarium som arrangerades av Eusea (European Science Engagement Association), VA, Wissenschaft im dialog, samt Bayer i Bryssel i november. På seminariet presenterades resultatet från vetenskapsbarometrar i Sverige, Tyskland och Österrike. Läs mer här

Hur är förutsättningarna för en forskningsbaserad politik? Var finns kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens samhällsproblem att lösa? Det är frågor som diskuteras vid ett seminarium i festskriften “Att vara brygga mellan forskning och politik” utgiven till tioårsfirandet av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Billgren Askwall medverkar med ett kapitel.
Image

Image
Nytt & noterat
“Direktkontakt och dialog är roligast!” Hon är professor emerita i svenska språket vid Göteborgs universitet och har varit prorektor vid Göteborgs universitet, rektor vid Karlstads universitet och vid Högskolan Väst. Möt Vetenskap & Allmänhets nya ordförande Kerstin Norén.

I en tid då ”alternativa fakta” präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) i september är en bra arena att visa vilken betydelse forskning och innovation har för samhället. Vill du vara med och arrangera ForskarFredag 2018 och 2019?

EU-projektet ORION Open Science ska få life science-organisationer att öppna upp forskningsprocessen och ta in fler samhällsperspektiv. Projektet har nu publicerat en meny med olika verktyg för att involvera allmänheten i samskapande aktiviteter.

Tack alla VA-medlemmar för allt ert engagemang och för gott samarbete i år! Protokoll från VAs årsmöte 2017 är nu justerat och publicerat och fakturor på medlemsavgiften för 2018 är på väg.
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image