Skickat med RuleMailer.se
Rss

Image
Image
Peter Ueda vann Forskar Grand Prix 2017
Image
Läkaren och forskaren Peter Ueda vid Karolinska Institutet är nybliven svensk mästare i att presentera sin egen forskning. Till vardags forskar han med stora datafiler för att förbättra behandlingen av olika sjukdomar. I sin vinnande presentation berättade han om forskarlivets berg-och-dalbana: nyfikenheten, upptäckarglädjen och, inte minst, besvikelsen.
Image

Image
Image
Digital guide om dialog med media
Image
I Möt media-seminarierna delade erfarna journalister och forskare med sig av sina råd och erfarenheter till en publik av forskare. Syftet var att inspirera forskarna till att våga interagera med medier och ge sig ut i samhällsdebatten i större utsträckning. Nu finns en digital handbok i fyra avsnitt publicerad, med samlade lärdomar och tips från seminarieserien.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Stockholm 20171214 08:30–09:30
Frukostseminarium om årets VA-barometer
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
I år inbjöds för första gången civilsamhället att ingå i den svenska delegationen vid FN-organet Unescos generalkonferens i Paris. Civilsamhällesföreträdarna kom från organisationer som är verksamma inom Unescos ansvarsområden – utbildning, vetenskap och kultur. VA var en av tio organisationer i den svenska delegationen. Läs mer

I november arrangerade den svenska påverkansplattformen för Science with and for Society-programmet inom Horisont 2020, tillsammans med Göteborgs universitet och Mistra Urban Futures en workshop om tillämpning av ansvarsfull forskning och innovation (RRI) samt öppen vetenskap i projektansökningar till Horisont 2020 för forskare vid RISE.
Image

Image
Gästkrönikor på VA-bloggen
Image
Anna Maria Fleetwood, Senior rådgivare externa relationer, Vetenskapsrådet, presenterar årets julklapp till alla forskare – den nya digitala handboken: Media hjärta Forskare = Sant!
Image

Image
Nytt & noterat
Göteborgs universitet har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och VA fått finansiering från Vinnova för att utveckla en webbportal för medborgarforskning (citizen science) i Sverige. Genom portalen kommer forskare, allmänheten och olika samhällsaktörer att kunna mötas för samarbete och kunskapsutbyte.

Mellan åren 2012 och 2017 deltog VA i projektet Smedpack. Syftet med projektet var att utveckla smarta läkemedelsförpackningar som är svåra att förfalska och lätta att använda. En mängd aktörer deltog i projektet, inte minst allmänhet och vårdpersonal, för att fånga upp alla synpunkter och behov. VA har nu publicerat ett filmklipp om projektets resultat.

”Science shops” är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och andra samhällsaktörer. VA ingår i nya Horisont 2020-projektet SciShops som ska ta tillvara kunskapen inom befintliga Science shops och undersöka hur organisationer kan utveckla nya Science shops. Vi behöver din hjälp! Läs mer

VA medverkade i en expertworkshop arrangerad av EU-projektet PROSO Promoting Societal Engagement in Research and Innovation i Frankfurt den 16 november. Projektet hade bjudit in 12 experter för att få synpunkter på sin nya guide för hur civilsamhället kan engageras i forsknings- och innovationsprocessen ”Engaging society for responsible research and innovation”.

VAs kansli har fått förstärkning i form av Maria Hagardt, internationell expert, och Gustav Bohlin, utredare. Båda kommer bland annat att vara engagerade i EU- projektet ORION Open Science.

VA hälsar den nya medlemmen Jönköping University varmt välkommen! Läs mer om medlemskap och välkommen som medlem du också!
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Maria Hagardt, maria.hagardt@v-a.se
Image