Skickat med RuleMailer.se

Facebook  Twitter

Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson är även auktoriserad tomte. Han vill ge alla barn en Läsa-, skriva- räkna-garanti som årets julklapp 2017.
Bengt-Erik Johansson var inbjuden till Riksdagen för att medverka i seminariet Läsa-skriva-räkna-garantin – finns det en väg framåt? Här publicerar vi hans tal.

Var med och värva nya medlemmar! Eller bli ny medlem själv!
Du får en julklappsbok på köpet!
Orden på jobbet höll måndagen den 27 november en mycket uppskattad konferens.
Sju av Orden på jobbets ambassadörer fanns på plats. Till våren drar de igång studiecirklar om dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet tillsammans med ABF ute i landet.


I projektet Begriplig text vill vi ta reda på vad som gör en text enkel att läsa och enkel att förstå. Under hela projektet utför vi tester.
Testerna har visat att textens utformning har stor betydelse. En text som ser tung och krånglig väljer deltagarna snabbt bort.