Skickat med RuleMailer.se
Nyheter och kommentarer från Lunds universitet
Nyhetsbrev från Lunds universitet | 2 november 2017 | #3
logo
divider
LUNDAFORSKARE OM...
…om varför #metoo-kampanjen vuxit sig så stark
Rättssociolog Måns Svensson menar att #metoo-kampanjen är ett resultat av att rättssystem och arbetsgivare havererat när det gäller att ta itu med sexuella trakasserier. 
Läs mer
divider
…om Kataloniens självständighetskamp
Kataloniens självständighetskamp ställer EU inför en svår sits, inte minst när det gäller juridiken. Spanien hävdar att det är en intern angelägenhet där spansk lag gäller, medan internationell rätt inte förbjuder den katalanska viljan till självbestämmande. Forskaren Miriam Bak McKenna reder ut var skiljelinjerna går.
Läs mer
divider
…ökat spelande på nätet
På senare tid har det i media rapporterats om de stora summor, 22 miljarder, som svenskar lägger på att spela på nätcasino och det lidande som drabbar dem som blir spelberoende. Hur kan man förebygga spelberoende och vad måste anhöriga vara observanta på? Läs mer
divider
…storsatsningar på biodrivmedel
I dagarna har EU-parlamentets miljöutskott lämnat ett förslag att grödobaserade biodrivmedel inte ska få räknas som förnybara. Bra att EU ser över lagstiftningen, menar två Lundaforskare. Ökad hänsyn måste tas till de långtgående konsekvenser som biodrivmedel har på markanvändningen – både inom och utanför unionens gränser. Läs mer
divider
Veckans redaktör: Ulrika Oredsson
divider
Fler nyheter

Kön styr fortfarande val av utbildning
Kön styr fortfarande i hög grad skolelevers val av utbildning, trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet har nyligen undersökt varför män och kvinnor fortfarande gör dessa könstypiska utbildningsval, som lägger grunden till den könssegregerade arbetsmarknaden.. Läs mer

Podd: Går det att sola säkert?
Vi nordbor är ett soltörstande folk och visst kan det vara skönt att sola. Många känner att de laddar batterierna och även forskningen har visat att solen har en hel del positiva effekter på vår hälsa. Samtidigt ökar antalet fall av malignt melanom, och den största bidragande faktorn är våra sol(o)vanor. Läs mer

Här uppstår de tidigaste Alzheimer-tecknen
Forskare vid Lunds universitet visar för första gången på ett övertygande vis var i hjärnan de tidigaste tecknen på Alzheimers sjukdom uppstår. Upptäckten har förutsättningar att bli betydelsefull för den fortsatta Alzheimerforskningen samtidigt som den bidrar till förbättrad diagnostik. Läs mer

divider