Skickat med RuleMailer.se
Rss

Image
Image
Välkommen till VA-dagen 2017
Image
I april stod människor över hela världen upp för fakta och forskning. I Sverige samlade March for Science tusentals människor och ett 80-tal organisationer som ville visa på värdet av vetenskap. Nu fortsätter dialogen om hur vi kan få till fler kunskapsbaserade beslut, mer källkritik och ökad kommunikation kring forskning. Välkommen till Vetenskap & Allmänhets årskonferens VA-dagen den 18 oktober i Stockholm. Medverkar gör bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin och Gapminders director Ola Rosling.
Image

Image
Image
Två veckor kvar till ForskarFredag!
Image
Fredagen den 29 september dukar ForskarFredag upp ett smörgåsbord av spännande forskning på 29 orter runtom i Sverige. Experiment, vetenskapsshower, utställningar och samtal med forskare står på programmet för både skolor och allmänheten. Elever i låg- och mellanstadiet kan vara med i teckningstävlingen Rita dig själv som forskare. Och på flera orter intar forskare scenen för att presentera sin forskning på bara fyra minuter i tävlingen Forskar Grand Prix!
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Göteborg 20170928 12:00–13:00
Science café: Hur kan vi bli mer källkritiska?

Sverige 20170929 Hela dagen
ForskarFredag
 
Göteborg 20170929 09:00–09:45
Science café: Nyhetsvärderaren – Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden?
 
Stockholm 20171018 13:00–17:00
VA-dagen 2017: Vart är vi på väg?

Stockholm 20171128 14:00–16:00
Forskar Grand Prix 2017 – final
Image

Image
Referat från tidigare evenemang
Det finns en outnyttjad potential i att involvera civilsamhället i forskning och innovation. Under Almedalsveckan i Visby samarrangerade VA, Ideell Arena och Vinnova frukostdialogen ”Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?
 
Ökad tillgång till vetenskapliga rön och forskningsdata gör samhället bättre! Så kan diskussionerna vid Almedalsseminariet ”Öppen vetenskap – för demokrati, dialog och delaktighet” sammanfattas. Seminariet arrangerades av Svensk biblioteksförening och VA.
 
VA och Kungl. Vetenskapsakademien arrangerade tillsammans dialogseminariet ”Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid”. En av talarna var forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), som betonade vikten av att värna demokratiska värderingar i tider av faktaresistens, fejknyheter och ”alternativa fakta”.
 
Under Almedalsveckan var VA även med och arrangerade två välbesökta science caféer. Det ena hade titeln ”Varför ska vi lita på vetenskapen?” och det andra ”Öppen vetenskap inom medicin – ett samtal om möjligheter och fallgropar”.
 
Förnuft eller känsla? Ta del av de inspelade sessionerna från Forum för forskningskommunikation som anordnades i våras som en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Image

Image
Gästkrönikor på VA-bloggen
Image
Sedan 2002 har Vetenskap & Allmänhet på olika sätt arbetat för att främja dialog mellan forskare och samhället. VAs avgående styrelseordförande, Åke Svensson, känner stolthet och visst vemod när han förbereder sig på att lämna över stafettpinnen.
Image

Image
Nytt & noterat
Hallå forskare – var med i Forskar Grand Prix! Brinner du för din forskning? Kan du förklara den på ett engagerande och spännande sätt, på fyra minuter? Då är detta tävlingen för dig! Ställ upp i någon av deltävlingarna som hålls i samband med ForskarFredag runtom i landet eller skicka in ditt bidrag via webben.
 
Intresset är stort för ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren. Experimentet, som handlar om digital källkritik, har fått mycket uppmärksamhet i medierna. Närmare 12 000 högstadie- och gymnasieelever är anmälda, och det finns plats för fler!
 
Inför arbetet med EU:s nästa ramprogram efter Horisont 2020 bad Utbildningsdepartementet om synpunkter från svenska nationella aktörer. Satsa på medborgarforskning, ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och ett stärkt samspel mellan vetenskap och samhälle, uppmanar VA i ett inspel.

Inte medlem ännu? Läs mer om hur du också kan komma med.
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning–samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Fredrik Brounéus, fredrik@v-a.se
Image