Skickat med RuleMailer.se

Image
Image
Hundratusentals stod upp för vetenskapen
Image
”Vetenskap, inte dårskap”. Det var ett av budskapen som bars fram av de runt 2500 personer som gick med i manifestationen för vetenskap i Stockholm den 22 april. Även i Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå anordnades March for Science, en global manifestation som engagerade hundratusentals människor på totalt 610 platser världen över. Manifestationen i Stockholm planerades och genomfördes av frivilliga privatpersoner och samordnades av Vetenskap & Allmänhet, som också koordinerade informationen om March for Science i Sverige.
Image

Image
Image
Elever har kartlagt Sveriges anslagstavlor
Image
Vad finns på svenska anslagstavlor nuförtiden? Tack vare hjälp från 1 500 elever kan forskare vid Göteborgs, Stockholms och Örebro universitet svara på den frågan. Cykelannonser är korthuggna och sakliga, bostadsannonser mer personliga. Utländska språk används både för information och dekoration. Och de klassiska rivlapparna är fortfarande populära, trots smarta mobiltelefoner.
– Såvitt vi vet är detta den största kartläggning av analoga anslagstavlor som någonsin genomförts, säger Christopher Kullenberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av massexperimentets initiativtagare.
Image

Image
Image

Image
Kommande evenemang
Göteborg / 20170510 / 13:00–17:00
FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 2017
 
Göteborg / 20170511 / 17:00–17:45
SCIENCE AFTER WORK
– HUR SKAPAS TILLIT I ETT SAMTAL?

 
Göteborg / 20170512 / 16:30–19:15
3 SCIENCE CAFÉS – TEMA TILLIT
 
Göteborg / 20170513 / 12:30–13:30
TILLIT OCH FÖRTROENDE FÖR FORSKARE
 
Helsingborg / 20170518–20170519 / Hela dagen
HSS-KONFERENSEN 2017
– HÖGSKOLA OCH SAMHÄLLE I SAMVERKAN

 
Leuven, Belgien / 20170529–20170530 / Hela dagen
EUSEA CONFERENCE 2017:
BEYOND HORIZONS – FRAMING THE FUTURE
Image

Image
Gästkrönikor på VA-bloggen
Image
Marschera med mig för vetenskapen, skriver Björn O. Nilsson, verkställande direktör på Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA), i sin gästkrönika om faran med alternativa fakta och vikten av att värna forskningsbaserad kunskap.
Image

Image
Nytt & noterat
Ses vi i Almedalen i sommar? Vi är bland annat medarrangör till 3 dialogseminarier & 2 science caféer. Har din organisation ett evenemang där ni skulle vilja att någon från VA medverkar? Kontakta oss gärna!
 
Martin Bergman, filosofie doktor i zoologisk ekologi, är nyanställd utredare vid VA.
 
VA samarbetar med föreningen för Energy Action Centre med att utveckla koncept, innehåll och aktiviteter till ett planerat science center i ett byggnadsminnesmärkt ångkraftverk i Västerås. Fokus ska ligga på energi och hållbarhet.
 
VAs verksamhetsutvecklare Anders Sahlman är moderator för årets Forum för forskningskommunikation som går av stapeln i Göteborg den 10 maj. Här berättar han om årets tema och varför man inte vill missa forumet. Anders är även projektledare för tävlingen Forskar Grand Prix, vilket kommer väl till pass då han utöver arbetet på VA är ståuppkomiker med fokus på forskning. Läs artikeln om Anders i Tidningen Curie.
 
Ännu går det att anmäla sig till HSS 2017, konferensen Högskola och samhälle i samverkan. Välkommen den 18–19 maj till Helsingborg där konferensen denna gång arrangeras av Lunds universitet, Campus Helsingborg!
 
VA är svensk partner i EU-projektet ORION (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding knowledge). Det är ett nystartat fyraårigt projekt för att främja RRI i forskande och forskningsfinansierande organisationer. VA kommer bland annat att ansvara för studier, kommunikation och “co-creation”-experiment. 
 
VA har nu lämnat sitt remissvar på Vinnovas slutrapport om metoder och kriterier för att bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Sammanfattningsvis välkomnar VA det breda perspektivet på samverkan, men efterlyser mer dialog. Läs inspelet här.
 
Inom ramen för projektet Opening the Doors of Science – Baltic–Nordic Cooperation for Citizen Science Development har VA tillsammans med det finska initiativet Snowchange Cooperative bidragit till en lägesrapport om medborgarforskning i Lettland.
 
Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. VA lyfter bland annat ForskarFredags massexperiment som ett bra exempel på hur målen i strategin kan uppfyllas.

VA hälsar nya medlemmen Runö Folkhögskola varmt välkommen!
 
Inte medlem ännu? Läs mer om hur du också kan komma med.
Image

Image
Vetenskap & Allmänhet i sociala medier
Image
Image
Image

Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle. Brevet utkommer 8 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till nyhetsbrev@v-a.se
Redaktör: Fredrik Brounéus, fredrik@v-a.se
Image