{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Text here will show in a preview area in some email clients.
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev | nr 1 | Februari 2017
Efterfrågeflexibilitet –
en outnyttjad resurs
i kraftsystemet
I framtidens elsystem kommer kunden att ha en mer aktiv roll. Genom att styra och anpassa sin elförbrukning kan elkunderna bidra till ett mer stabilt och effektivt system.
– Med nya smarta tjänster kan kunderna på ett enkelt sätt styra sin elförbrukning och använda mindre el de timmar då elnätet är högt belastat och elen dyr, säger Karin Alvehag, projektledare på Ei.
Foto: Happify/Robin Thunholm 
 
Rapport om variabel elproduktion
I december lämnade Ei sin rapport om variabel elproduktion till regeringen. I rapporten har Ei analyserat vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Ei har också tittat på hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar företagens incitament att investera i elproduktion och i elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Rapporten finns att ladda ner på Ei:s webbplats.
 
22 mars – samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC
Den 22 mars bjuder Ei in intressenter till ett samråd om två olika nätföreskrifter. Båda nätföreskrifterna handlar om anslutning till elnät.
 
Skärpta straff vid grova brott mot marknadsmissbruksreglerna
Den 1 februari 2017 skärptes maxstraffet för den som gör sig skyldig till brott mot marknadsmissbruksreglerna, det vill säga insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan eller obehörigt röjande av insiderinformation, gällande elhandel i grossistledet.
 
Datum att lägga på minnet
22 mars
Ei bjuder in till samråd om nätföreskrifterna DCC och HVDC.
Arrangör: Energimarknadsinspektionen
Mer information: Mer information finns på ei.se
 
31 mars
Sista dag för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata till Ei.
Mer information: Mer information finns på ei.se
 
27 april
NordREG, som är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi, arrangerar ett seminarium om incitament för att minska nätförluster i de nordiska länderna. Seminariet som arrangeras i Stockholm är på engelska och har titeln Seminar on incentives to reduce network losses in the Nordic countries.
Mer information: Mer information finns på ei.se i början av mars
 
Ansvarig: Christina Alwert | Redaktör: Maria Windås | redaktionen@ei.se
Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med RuleMailer