{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Sent with rule.io
PREsSMEDDELANDE:
Trade Partners Sweden förstärker SITT JURIDISKA experterbjudande
Trade Partners Sweden utökar medlemserbjudandet med fyra nya advokater, alla med gedigen erfarenhet inom sina respektive rättsområden. Vi välkomnar Martin Gynnerstedt, Jonas Edward, Anneli Lönnborg och Anders Thylin som från och med oktober ansluter till Trade Partners Swedens expertnätverk.
 
Anna-Karin Abdon är Trade Partners Swedens förbundsjurist och Glenn Svarts är förbundets Senior Legal Advisor. Till denna redan starka kompetens ansluter sig nu fyra ytterligare advokater. Experthjälpen medlemsföretagen kan få breddas därmed ytterligare.

"Att driva framgångsrika företag, ofta i en internationell miljö, kräver mycket kunskap och starkt affärsmannaskap. Vi som organisation satsar på att hela tiden bistå med hög kompetens och snabb experthjälp vid viktiga avtals- och företagsfrågor. Vi är väldigt glada över att presentera ett förstärkt erbjudande och ser stor nytta för våra företagsmedlemmar!", säger Helena Waker, VD, Trade Partners Sweden.

Anders Thylin anses, utöver att han arbetar med agent - och distributionsrättsliga frågor, vara en av de främsta inom franchiserätt i Sverige.

Anneli Lönnborg arbetar främst med arbetsrätt och har lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare i fackliga förhandlingar. 

Jonas Edward har länge arbetat med rådgivning inom fastighetsrätt, med spetskompetens inom kommersiell hyresrätt och tvistelösning.

Martin Gynnerstedt har bred kompetens av bland annat obeståndsrätt, företagsrekonstruktioner och konkurser.

Därmed har Trade Partners Swedens medlemmar tillgång till rådgivning samt kan anlita några av Sveriges främsta juridiska experter inom sina respektive områden. 
 
OM TRADE PARTNERS SWEDENS RÅDGIVNING
Anders Thylin, 
Agent -, distributions- och franchiserätt
Anders Thylin har gedigen erfarenhet inom agent- och distributionsrättsliga frågor och är International Distribution Institutes expert på franchising i Sverige.

Anders är medlem i International Bar Association samt American Bar Association och det internationella rankinginstitutet “Who’sWhoLegal” har flertalet år listat honom som en av de högst rankade advokaterna i Sverige i franchisefrågor.

Anders Thylin är delägare på ASTRA ADVOKATER.
 
KONTAKT
Anneli Lönnborg, 
Arbetsrätt
 
Anneli Lönnborg arbetar främst med arbetsrätt. Hon har även lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare i fackliga förhandlingar.

Anneli föreläser och har varit med och författat Blendow Lexnovas expertkommentar inom HR/Arbetsrätt. Varje månad skriver hon även arbetsrättskrönikor och svarar på frågor i Föreningen Auktoriserade Revisorers tidning “Resultat och Balans”.

Anneli Lönnborg är delägare på Advokatfirman Fylgia.
KONTAKT
Jonas Edward, 
Kommersiell hyresrätt
Jonas Edward har lång erfarenhet av rådgivning inom fastighetsrätt och tvistelösning, med spetskompetens inom kommersiell hyresrätt. Jonas hjälper regelbundet klienter med hyresförhandlingar och vid tvister med anledning av hyresavtal.

Jonas Edward är delägare på Advokatfirman Titov & Partners.

 
KONTAKT
Martin Gynnerstedt, 
Obeståndsrätt
Med bred erfarenhet inom obeståndsrättsliga frågor arbetar Martin Gynnerstedt kontinuerligt som konkursförvaltare och med företagsrekonstruktioner inom ett flertal olika branscher.

Martin erbjuder bland annat även professionell rådgivning åt företag i kris, rådgivning och biträde kring återvinningskrav eller andra krav på företag i konkurs samt personligt ansvar gällande betalning av företags skulder.

Martin Gynnerstedt är delägare på Trägårdh Advokatbyrå.
KONTAKT