{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nytt projekt, anmälan har öppnat till Blockchain North, 5G-arbetet påbörjat 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
​Rivstart på 2019

CDT har under årets första månader varit aktiva inom våra fokusområden IoT, datacenter och 5G med en lång rad genomförda seminarier och möten på olika platser. I slutet av februari beviljades dessutom projektet Smart Hållbara Byar – pilottester.
 
Senare under våren genomförs bl.a. Blockchain North i Boden den 9 maj och Cloudberry Day i Luleå den 10 maj.
 
Trevlig läsning och varmt välkommen att delta i vår verksamhet.
 
Hälsningar
Karl Andersson
Biträdande professor, Tf verksamhetsledare CDT
www.ltu.se/cdt
Smarta Hållbara Byar - Pilottester

CDT har blivit beviljat ett nytt projekt; Smarta Hållbara Byar Pilottester. 
Projektet genomförs i nära samarbete med Region Norrbotten och har som mål att skapa  attraktiva Smarta Hållbara Byar med förutsättningar att kunna bo kvar med en god service samt kunna locka nya att flytta dit. Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden. 

Läs mer
Anmälan har öppnat!

Succén från 2018 är tillbaka! 9 maj genomförs andra upplagan av Blockchain North - heldagskonferensen för dig som vill veta mer om blockkedjan och dess fantastiska möjligheter!
Den här gången gör vi det i samarbete med eventet Arctic Chain Hackathon som genomförs 7-9 maj. 

Anmäl dig innan 31 mars för early bird pris.

Läs mer på: http://www.blockchainnorth.se
5G-arbetet påbörjat på campus

Luleå tekniska universitet har tillsammans med Ericsson, Telia och Akademiska hus påbörjat arbetet med rekognoscering och planering inför uppförandet av en 5G-mast vid universitetscampus på Porsön i Luleå. Vid rekognosceringen har två möjliga platser identifierats och gruppen arbetar nu vidare med ett av dem som möjligt huvudalternativ. 

Läs mer
#fulltäckning på projektmöte i Vännäs och pilotbesök

Projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning arbetar mot visionen att alla ska få full mobiltäckning. Under ett projektmöte i Vännäs 21-22 februari träffades parterna och gick igenom genomförda aktiviteter och drog upp planer och strategier för framtiden.

Läs mer
Frukostmöte om Artificiell Intelligens i Skellefteå

Många tror att AI inom en handfull år kommer att skapa kraftigt förändrade affärsmodeller, beslutsunderlag, arbetssätt och processer. Men vad händer lokalt och hur kommer man igång med att jobba med AI? Det var några av frågorna som togs upp under den teknikfrukost som genomfördes i Skellefteå den 19 februari på The Great Northern. 

Läs mer
Första 5G-workshopen genomförd i Luleå

Wireless Innovation Arena är ett nystartat projekt som bygger en innovations- och testmiljö för femte generationens mobilnätverk (5G) vid Luleå tekniska universitetets campus i Luleå.
Vid ett möte i Vetenskapens Hus i Luleå berättade universitetet tillsammans med Ericsson om möjligheterna med 5G-tekniken och hur arbetet med testmiljön är upplagt. Ett sextiotal deltagare mötte upp vid detta första möte. 

Läs mer
Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri

CDT projektet Datacenter Innovation Region bjöd in till en dag om utvecklingen av datacenterbranschen i Sverige i samband med Västerbotten på Grand Hôtel. Dagen innehöll dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick balnd annat information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet och RISE öppna forskningsdatacenter ICE. 

Läs mer 
Erfarenhetsutbyte med Danmark

Borgmästaren och kommunchefen från Middelfart kommun, Danmark, besökte Luleå och CDT i slutet av februari. 

Läs mer
Besök från RISE VD

RISE VD Pia Sandvik besökte LTU vid ett heldagsmöte och träffade ledningen med Rektor, Prorektor, dekaner och representanter för verksamhetsstödet för strategiska diskussioner. Efter lunch besökte sällskapet CDT och fick uppdaterad information om vår verksamhet och våra projekt inom datacenter- och 5G-områdena. 

Läs mer
 
Värd för Luleå näringslivs frukostmöte

Projektet Datacenter Innovation Region var frukostvärd vid Luleå näringslivs frukostmöte den 22 februari.
Projektledare Jan-Olov Johansson informerade om projektets verksamhet och om de möjligheter till samarbete som finns för regionens företag. Ca. 250 deltagare trängdes I Ebeneser kulturcentrum då den ordinarie lokalen I Vetenskapens Hus var stängd för reparationer. Temat för dagen var Entreprenörskap, med bland annat Ung Företagsamhet på scenen. Kanske fanns där några blivande företagare inom datacenterbranschen!

Läs mer om projektet här
Verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering

Den 13 mars genomfördes den årliga Gender Contact Point-dagen.
Exempel, verktyg och metoder för praktisk
jämställdhetsintegrering presenterades och diskuterades av företag, forskare och andra medverkande aktörer. Dagen var ett samarbete mellan universitet och företag.

 Läs mer
Invigning av kontor i Lycksele

Den 12 mars invigdes näringslivskontoret i Lycksele och det kontor som vi har där tillsammans med LTU Business och CDT projektet Datacenter Innovation Region. 

Läs mer


CDT på Facebook
Vill du veta mer?

Följ oss på Facebook
Välkommen till Cloudberry Day

Välkommen till ett informationsmöte den 10 maj om Cloudberry Datacenters. Under mötet presenteras forskningscentret som helhet samt dess olika delprojekt. 

Forskningen omfattar allt från energisystem, mjukvara till forskning kring byggnader, kylning och återvinning av energi. Cloudberrys forskning är unik på grund av dess tvärvetenskapliga och holistiska förhållningssätt till datacenter.

Läs mer


Välkommen till föreläsning:
5G – framtidens mobilnät är här

När: 19 mar. 2019, 12:00 - 13:00
Var: Skellefteå, The Great Northern

En av Sveriges första testmiljöer för 5G är under uppbyggnad på Luleå tekniska universitet. Välkommen på en föreläsning på The Great Northern i Skellefteå kl 12.00-13.00 den 19 mars, för att höra mer om möjligheterna för företag och andra intresserade att använda 5G-testmiljön, vilken forskning inom området som pågår och projektet Wireless Innovation Arena.

Läs mer
CDT | | | cdtinfo@ltu.se