{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nyhetsbrev från SwedNanoTech | November
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
November

Ett varmt och upplyst kontor på Östermalm. Ingenting saknas, kaffet är varmt, allt går på högvarv. Event, nya projektidéer, ekonomidiskussioner och strukturförändringar gör att arbetsdagarna är fyllda till brädden av inspiration. Håller vi tempot fram till jul?

Det har väl inte undgått någon att SwedNanoTech kraftsamlar för att gå in i en ny fas från årsskiftet. Verksamheten stärks av ett tätare samarbete med branschorganisationen IKEM. Kontaktytorna breddas, resurserna ökar och vi laddar för ett NanoForum 2020 som inte liknar något du sett tidigare. Föreningen lyfter bokstavligt till helt nya nivåer.

Men, inte utan din hjälp.

Vi hoppas att du vill vara med i förändringsarbetet och kommer i ett första steg att bjuda in till en workshop i början av januari för att få dina tankar om färdriktningen. Självklart kan du höra av dig redan idag med dina tankar, via mejl eller ett pling.

Har du allt på plats då registreringen av nanomaterial inom REACH träder i kraft den 1 januari? I en av nyheterna nedan hittar du informationen från ECHAs webinarium som hölls för någon vecka sedan. Dessutom finns det andra e-verktyg som hjälper dig i processen. Men vänta inte för länge.

Novembervädret har gett den våta raggsockan ett ansikte på sista tiden. Men just idag, just nu kommer solen fram. Det finns hopp.

Åsalie Hartmanis,
VD, SwedNanoTech

Startups och spetsforskning i Uppsala

Kvantdatorer, ESS och strategier för att nå marknader var i fokus på NanoForum Summit i Uppsala den 12 november. Mötet arrangerades gemensamt av Uppsala kommun och SwedNanoTech.

En av de största nationella forskningssatsningarna under de senaste åren är Wallenberg Centre för Quantum Technology som etablerades vid Chalmers förra året. Med en budget på 1 miljard SEK över tio år ska centret bygga en bred kompetensbas för kvantteknologi. Anton Frisk Kockum som i sin dagliga verksamhet jobbar med teori som understödjer byggandet av en kvantdator, klargjorde förutsättningarna för att ska ta en tätplats i detta race. Förutom Chalmers är KTH, SU, LU och LiU involverade i programmet.

En porös kiselpartikel och ett dedikerat team som kan rädda världen från typ 2-diabetes, finns det? Eric Johnston från Sigrid Therapeutics berättade om företagets strategiska val från starten 2014 fram till idag. Cecilia Annerén från Disruptive Materials betonade också teamets betydelse i sin presentation av hur företaget har renodlat tre fokusområden för materialet Upsalite till kosmetika, sport och farmaområdet.

Hur viktiga är de stora forskningsinfrastrukturerna? Pia Kinhult visade flera exempel på att ESS öppnar nya möjligheter för vetenskapen, inte bara för akademisk forskning. I den avslutande debatten betonades hur viktigt det är att ESS verkligen blir framgångsrikt, inte bara för egen del utan för forskningen i stort.  
NYHETER
Ljuset i nanotunneln visar vägen mot framtidens katalysatorer

Nu ser Chalmersforskare ljuset i nanotunneln som ska leda oss mot effektivare katalysatorer och mer miljövänlig kemiteknik. Med hjälp av en ny sorts nanoreaktor har forskarna lyckats kartlägga den katalytiska prestandan hos enskilda metalliska nanopartiklar.


Den nya metoden är viktig för att kunna studera och förbättra kemiska processer. Resultaten publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Nature Communications

Att utveckla framtidens katalysatormaterial är avgörande för en hållbar framtid och det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra.

– Om nanopartiklarna i en katalysator kunde skräddarsys bättre än idag, skulle samhället dra enorm nytta av det. I den kemiska industrin motsvarar till exempel en processeffektivisering med bara några få procent signifikant ökade intäkter, samtidigt som miljöpåverkan skulle minska, säger forskningsprojektets ledare Christoph Langhammer, biträdande professor på institutionen för fysik på Chalmers.

Illustration: Sune Levin och Nature Communications​

Exeger i jätteprojekt

Medlemsföretaget Exeger siktar på att i partnerskap med ABB bygga Sveriges första storskaliga fabrik för tillverkning av printade solceller. Anläggningen som bedöms kosta ett miljardbelopp väntas skapa hundratals nya jobb.

Målet är att det ska bli världens smartaste solcellsfabrik med det senaste inom AI, automation och robotisering. ABB avser att utreda affärsmöjligheterna att integrera Exegers material i sina framtida produkter. 

Foto: Exeger

Bättre batterier för elbilar med nytt nanomaterial

Forskare vid Mittuniversitetet har utvecklat bättre batterier med hjälp av ett nytt nanomaterial. Dessa nya resultat, som publicerats i Scientific Reports, visar att kapaciteten i batterierna kan öka med 25% och den nya metoden kan vara särskilt viktigt för elbilsbranschen.

Forskningen vid Mittuniversitetet har tagit sig an ett problem som gäckat den internationella batteriforskningen under lång tid. Det har länge varit känt att kisel kan öka lagringskapaciteten i litium-jon batterier, men utmaningen har hittills varit att kunna visa på en metod som är potentiellt skalbar för industriell tillverkning.

− Vårt nya anodmaterial består av grafen och kiselnanopartiklar. I våra första försök består materialet av 6% kiselnanopartiklar. Detta ökar lagringskapaciteten i hela batteriet med 10%. Nu arbetar vi med att öka andelen kisel i materialet för att nå en nivå där batterierna blir 25% bättre, säger Manisha Phadatare, doktor i materialfysik, som genomfört studien tillsammans med Rohan Patil och övriga batteriforskare vid Mittuniversitetet. 

Den fortsatta forskningen bedrivs inom projektet DRIVE där forskarna tar ett brett grepp på grön energi, energilagring och distribution och batteriforskningen är inriktad på att utveckla nästa generations batterier.

Foto: Joachim Kjellgren, Mittuniversitetet.​ Rohan Patil och Manisha Phadatare vid FSCN research centre.

New update of the eREACHNano tool for registration of nanoforms

The free web-tool eREACHNano has been developed to help small and medium-sized companies that may lack sufficient in-house expertise on the regulation covering nanomaterials. It was developed by a working group of the Nordic Council of Ministers, N-Nano, and DHI.

The tool has now been updated and includes the new requirements according to the amendment of the REACH information requirements for nanomaterials. You can reach the web-tool here: www.ereachnano.dk.

Lundaforskare får pengar från stiftelse

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne delar årligen ut anslag till unga lovande forskare inom medicinsk forskning. Saema Ansar, biträdande forskare och docent, får 600 000 kronor för studier kring nya strategier för trombolysbehandling samt återhämtning efter stroke med hjälp av nanoteknologi.

Källa: Lokaltidningen Lund. Foto: Fredrik Magnusson

Get ready for new REACH requirements for nanomaterials

By 1 January 2020, companies must provide more information on nanomaterials on the EU market under the REACH Regulation. ECHA encourages potential registrants to familiarise themselves with the new legal requirements and get ready.

Helsinki, 8 October 2019 – The new information requirements concern companies that manufacture or import nanoforms of substances that are subject to registration under REACH. Nanoforms of substances are those that fulfil the European Commission’s recommendation for a definition of a nanomaterial. The revised REACH annexes addressing nanoforms introduce clarifications and new provisions for:

- Characterisation of nanoforms or sets of nanoforms covered by the registration (Annex VI);
- The chemical safety assessment (Annex I);
- Registration information requirements (Annexes III and VII-XI); and
- Downstream user obligations (Annex XII).

The purpose is to make sure companies provide enough information to demonstrate the safe use of their nanoforms for human health and the environment. The amendments apply to all the new and existing registrations covering nanoforms. This means that registrants are expected to update their existing dossiers with nanoform-specific information by 1 January 2020.

Utlysning: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Utlysningen öppnar 18 november.

Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik,energi, komposit, tillverkning och ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Vad kan ni söka för?
Behovsdriven samverkan i genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt (FoI) eller innovations- och demonstrationsprojekt (IoD) där grafen eller andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Hur mycket kan ni söka?
300 000 - 4 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är 50 procent av projektets budget.

SweNanoSafe rapport om nanomaterial i byggbranschen

I maj 2019 arrangerade SweNanoSafe en workshop om användning av nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv. 

Förutom en sammanfattning av workshopen innehåller denna rapport en bakgrundsbeskrivning som bygger på en förstudie ”Möjliga nationella åtgärder för en säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial i byggmaterial” av Danielle Freilich vilken genomfördes 2018 på uppdrag av SweNanoSafe. I rapporten presenteras även ett antal förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till ökad nanosäkerhet inom byggbranschen.

NIA launches 'Nanoplastics' terminology consultation with Members

Nanoplastics is a generic term increasingly being used to define materials that fall into the nanoscale, primarily as a result of disposal and degradation of materials from the larger scale. 

NIA
 (The Nanotechnology Industries Association) is working with Members to develop a position paper on the correct terminology that should be used for ‘nanoplastics’.  This will enable all stakeholders to accurately define the context in which plastic materials at the nanoscale are defined – whether engineered for specific properties or incidentally produced through degradation of non-nano materials.

Work will in undertaken in line with a new Working Group from the NanoSafety Cluster, headed by Professor Iseult Lynch of the University of Birmingham and the NIA position paper will be published in early 2020.

Referat från NanoSafety Cluster Week, 7 – 11 oktober 2019, Köpenhamn

Den 7 – 11 oktober 2019, arrangerade EU:s NanoSafety Cluster (NSC) ett veckolångt möte i Köpenhamn, ”NanoSafety Cluster Week”, med titeln ”Skapa förtroende för riskbedömning och styrning av nanomaterial innovationer”.  

Mötet var en uppföljare till NSC-konferensen “Nya verktyg och metoder för säkerhetsbedömning av nanomaterial” som hölls 2017.

Nu har SwedNanoSafe skrivit ett referat från mötet, för dem som inte hade möjlighet att deltaga. 
EVENT
Workshop / 28 November / Uppsala
Graphene Battery Workshop

This is a Networking Day, where research and industry, as well as graphene and battery community meets. Learn about the state of the art of graphene battery research and innovation, and discuss future collaboration possibilities in round table discussions.

Confirmed speakers so far:
- Kristina Edström, Uppsala University/Battery 2030+
- Vittorio Pellegrini,  IIT/Graphene Flagship
- Sven Forsberg, 2D fab
- Mamoun Taher, Graphmatec

The workshop is arranged by SIO Grafen in collaboration with Uppsala University and Battery 2030+.

Tye of event: Workshop 
Date: 28 November, 2019
Location: Uppsala
SOCIALA MEDIER
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
SwedNanoTech
Nätverket för svensk nanoteknologi
Storgatan 19, Box 55915,
102 16 Stockholm

Webbsida: www.swednanotech.com
E-post: asalie.hartmanis@swednanotech.com

Detta är ett utskick från föreningen SwedNanoTech. Om du
har fått mailet av misstag eller önskar avregistera dig från
framtida utskick, klicka här