{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nyhetsbrev från SwedNanoTech | September
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Äntligen höst!

Det är något speciellt med hösten som får mig att reflektera. De klara dagarna. De mysiga eftermiddagarna i halvdunkel. Den inbyggda instinkten att börja samla i ladorna så att man klarar vintern. Arbetsglädjen. Även om de flesta av oss inte jobbar handfast i ladorna i dag – i alla fall inte ni som läser SwedNanoTechs nyhetsbrev – så finns känslan där. Omstarten efter semestern lovar hårt och roligt arbete, nya möten, nya intressanta konstellationer.

Arbetet med att stärka SwedNanoTech och att kunna erbjuda ännu större medlemsvärde har kickstartat. Under hösten kommer samverkan med Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, IKEM, att intensifieras, något som du kommer att märka genom en vassare kommunikation, fler spännande möten och nya erbjudanden. NanoForum Summit som hålls i Uppsala den 12 november är ett exempel. Då pratar vi nanomedicin, neutronkanoner, kvantdatorer och entreprenörskap med Sveriges främsta experter.

När en ny, innovativ produkt väl har utvecklats måste den också försvaras i den internationellt hårda konkurrensen. Ett sätt att bevaka sina intressen och att påverka utvecklingen är att delta i det internationella standardiseringsarbetet. Det svenska arbetet med standarder för nanoteknik och nanomaterial lämnar tyvärr en del övrigt att önska. Sveriges påverkan har i princip varit noll sedan kommittén startade 2006. Med stöd av Vinnova jobbar vi tillsammans med SIO Grafen, RISE och SIS för att hitta sätt att aktivera svensk industri i standardiseringsarbetet. Den 7 oktober hålls en workshop i Stockholm, där vi går till botten med de problem och möjligheter som standardiseringsarbetet står inför, och hur de ska hanteras.

Så njut av hösten och ta vara på alla möjligheter som kommer med det smygande mörkret. Det är OK att jobba länge när det skymmer. Men en biokväll är inte heller helt fel…

Åsalie Hartmanis,
VD, SwedNanoTech

Stort intresse för industrifrågor på IVC-21

Den 4-5 juli hölls NanoForum i Malmö, i samband med den internationella konferensen IVC-21.NanoForum satte fokus på hur vi går från akademisk forskning till företagande och innovation. Det blev ett tvärsnitt av tankar, alltifrån entreprenörens vardag till elbussar i Göteborg och råmaterial i en cirkulär ekonomi.

Lisa Fridersdorf från USAs nationella nanoteknikprogram menade att det är oerhört viktigt att ha en funktion – person eller organisation – som helhjärtat arbetar för att stärka samverkan och kommunikation mellan akademi och industri. Den tolkande rollen är särskilt viktig vid teknikskiften som när det gäller nanoteknik.

Flera startupföretag redogjorde för sina respektive resor från idéfas till kommersialisering och internationella samarbeten, däribland det amerikanska företaget Amprius som tillverkar batterier och Nanologica.

Lars Leijonborg, f d styrelseordförande för SwedNanoTech och den person som landade ESS i Sverige, berättade om spelet bakom kulisserna för att få ESS till Lund.

Ett hållbart samhälle byggs bland annat på eldrift där batterier länge har varit en begränsande faktor. Lika viktigt är en hållbar inställning till materialresurser, vilket Karen Hanghøj vid EIT Raw materials betonade.

NanoForum lockade ca 120 personer under de två konferensdagarna.

Cellevate Årets Nanoföretag

Biotechföretaget Cellevate tog hem utmärkelsen Nanotech Company of the Year Award som delades ut under NanoForum i Malmö den 4 juli. Företaget arbetar med cellodlingssystem och använder sig av nanofibrer vilket ger mer realistiska in-vitromodeller. 

I hård konkurrens från Hexagem och Prebona utmärkte sig Cellevate bland annat genom att på kort tid och effektivt kapitalutnyttjande ha byggt en marknad. Juryns motivering var följande: ”With a potential high societal value, Cellevate’s product can significantly reduce the cost of new drug development. The Jury notes the company’s entrepreneurial drive to build a company with low capital requirements.

Grattis Cellevate och lycka till framöver!

Foto: Knut Deppert
 
NYHETER
Medtech-Oscar till svensk uppstickare?

Sigrid Therapeutics har nominerats som finalist i årets Medtech Insight Awards. Priset delas ut på The MedTech-konferensen i Boston 23 september och utgör ett ”Medtech Oscars” där företag, team och individer som driver fram positiva förändringar i den globala Medtech-industrin lyfts fram och ges erkännande för sin excellens.

Inom tio olika kategorier hyllas betydande framsteg inom bland annat medicinsk teknik, diagnostik, teknologiska innovationer och partnerskap och personliga prestationer för team och individer. Företaget valdes ut inom kategorin Most Innovative Team/Innovator of the Year.

Sana Alajmovic, VD, kommenterar nomineringen:
- Jag är oerhört stolt över det engagemang och passion som vårt multidisciplinära team har visat under vår resa från vetenskaplig upptäckt i labbet till ett kliniskt forskningsbolag. Vi kommer inom kort att rapportera de första resultaten från vår andra forskningsstudie i människa med vår banbrytande produkt för behandling av prediabetes och typ 2-diabetes och vi är mycket glada över det internationella erkännandet som vår innovation har erhållit i kampen mot diabetes.

Sana Alajmovic kommer att tala på NanoForum Summit den 12 november i Uppsala. Vänta inte för länge, se till att säkra din plats här, www.nanoforum2019.com.

Maskinproduktion av pappersbatteri tar fart

BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har under våren genomfört världens första produktion på en pappersmaskin. Projektet är därmed ett steg närmare en kommersialisering av både små- och storskalig energilagring i ett pappersbatteri.​


I ett samarbete med forskare på Uppsala universitet har man tagit grundforskning vidare för att kunna använda vanliga pappersfibrer för tillverkning av batterier. Den första produktionen har nu genomförts på en pappersmaskin. Detta har gjorts på pilotmaskinen FEX hos RISE, Research Institutes of Sweden, en fullskalig men smalbanig utvecklingsmaskin. Det är ett viktigt steg som bekräftar möjlighet till industriell produktion av elektrodmaterialet.

- Detta är ett stort steg för oss, eftersom vi ser ett provrörskoncept som nu kan köras på en pappersmaskin, säger Maria Strømme, Professor i nanoteknologi vid Institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala universitet.

Foto: BillerudKorsnäs

Forskare 3D-printar trä

​Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram ett träbaserat bläck som härmar den unika ultrastrukturen i trä. Deras forskning skulle kunna innebära ett genombrott för tillverkning av gröna produkter. Genom att efterlikna den naturliga cellulära arkitekturen i trä, presenterar de nu möjligheten att skapa gröna produkter, sprungna ur trä, med unika egenskaper. Det handlar om allt från kläder, emballage och möbler till hälso- och sjukvårdsprodukter.

Fönsterfilm ger jämn temperatur

​En fönsterfilm med en specialdesignad molekyl skulle kunna ta udden av den värsta värmen mitt på dagen och istället fördela den jämnt från morgon till kväll. Molekylen har den unika förmågan att fånga upp energi ur solens strålar för att senare avge den som värme. Det visar forskare på Chalmers i den vetenskapliga tidskriften Advanced Science.

När den specialdesignade molekylen träffas av solstrålarna fångar den upp fotoner och ändrar samtidigt form – den isomeriseras. När solen slutar lysa på fönsterfilmen avger molekylerna värme i upp till åtta timmar efter att solen gått ned. 

– Målet är att skapa en behaglig inomhusmiljö även när solen gassar som mest, utan att för den skull förbruka energi eller stänga in oss bakom persienner. Varför inte utnyttja den energi som kommer gratis till oss istället för att bekämpa den, säger kemisten Kasper Moth-Poulsen, som leder forskningen.

​Illustration: Yen Strandqvist / Chalmers​

Säker hantering av nanomaterial på arbetsplatsen

Under våren publicerade det amerikanska institutet för arbetarskydd och hälsa (NIOSH) fyra nya dokument som handlar om säker hantering av nanomaterial på arbetsplatsen. Dessa ger konkret vägledning för hur man ska hantera nanomaterial och vilka skyddsåtgärder som ska användas vid olika arbetsuppgifter.
 

Satsning på forskningsmiljöer i världsklass 

​​Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning.

Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera.

Nanotech mission 2020 - Call for applications

​​The EU-Japan Centre is currently promoting its next nanotech mission to Japan (January 2020). The mission is organised on the fringes of "nano tech 2020" - International Nanotechnology Exhibition & Conference in Tokyo, Japan.

The mission is funded by the European Commission and managed by the EU-Japan Centre. Selected participants will have the opportunity to:
· Exhibit at the “nano tech - International Nanotechnology Exhibition and Conference”
· Gain knowledge about the Nanotechnology market structure, sector analysis, business policy
· Identify relevant key contacts (decision makers, R&D centres, business partners)
· Establish relationships with potential partners (trade and technology)
· Benefit from face-to-face meetings leading to possible business opportunities

Nanotech Mission Key Dates
• Mission dates: from 28 to 31 January 2020
• Application deadline: Thursday, 3 October 2019 

Nanoglas för bättre bilder på protein
​Chalmersforskare har utvecklat en unik metod för att studera proteiner, vilket öppnar helt nya dörrar för läkemedelsforskningen. Genom att fånga proteiner i en nanokapsel av glas kan forskarna skapa unika bilder av proteiner i naturlig miljö. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Small.
Utomjordisk framtid för extremt stark tråd
Forskare på RISE och KTH har utvecklat en metod där de kan tillverka ett extremt styvt och starkt biobaserat material av nanocellulosa. När tillverkningsprocessen skalats upp blir användningspotentialen enorm. Både i jordnära prylar och kanske som urstarkt, lättvikts-material för människor som flyttat till mars.

Krabbskal i kläder – för en bättre miljö

Skal från kräftdjur går i vanliga fall rakt ner i soporna som avfall för de allra flesta, men nu kan det komma att bli ändring på det.

– I strävan efter att göra klädindustrin mer hållbar utvecklar vi nu konstfibrer av kitosan, som utvinns från krabb- och räkskal, säger Oleksandr Nechyporchuk, forskare på RISE inom biobaserade fibrer.

För att konstfiber från kitosan skall kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bomull och polyester inom textilbranschen så måste styrkan på fibrerna bli bättre säger Tobias Köhnke, forskningsledare på RISE. Idén med projektet är att kombinera kitosan med ett annat nytt material, nämligen nanocellulosa och på så sätt skapa starka kompositfibrer.
EVENT
Workshop / 19 september / Lund
Workshop kring samverkan för säker nanoteknik

Anmälan är nu öppen till höstens event om nanosäkerhet som arrangeras av SweNanoSafe.
 
“2nd Annual Research Network Workshop: Functional and Safe Nanomaterials – Collaboration between Academia and Industry” kommer att handla om samarbete mellan forskare i industrin och akademin, bl.a. för att göra forskning mer relevant. Fokus är på ökad ömsesidig förståelse, dels för att industrin i större utsträckning utnyttjar forskningresultat, men även för att akademiska forskare bättre förstår industrins behov. En viktig aspekt är att identifiera och integrera säkerhetsaspekter tidigt i innovationsprocessen, safe by design

Typ av event: Vetenskaplig workshop 
Deltagare: Forskare, innovatörer från industrin och akademin, finansiärer, myndigheter
Datum: 19 september, 2019, kl. 10.00 – 16.00 
Plats: Ideon, Lund
Anmälan: Anmälan genom länken.
Workshop / 7 oktober / Stockholm
Standardisering kring nanomaterial

Plats: SIS, Svenska institutet för standarder, Torsplan 1, Stockholm.
Program kommer.
Konferens / 27-30 oktober / Stockholm
IEEE NMDC 2019

Konferensens tema är nanoteknik med speciellt fokus mot material och komponenter. Den följer i spåren av landvinningarna inom CMOS/nano-elektronik och nano-fotonik men även mot nya användningsområden t ex bio- och medicinsk teknik.
Conference / 12 november / Uppsala
NanoForum Summit

The theme for this year’s conference is Nano Medicine, where the topics of research, entrepreneurship and quality assurance development are in focus. SwedNanoTech members have a discounted price for the conference, and those who are not yet part of the network will automatically receive membership for the rest of 2019 with the purchase of a ticket. 

Tye of event: Conference 
Date: 12 november, 2019
Location: Uppsala
SOCIALA MEDIER
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
SwedNanoTech
Nätverket för svensk nanoteknologi
Storgatan 19, Box 55915,
102 16 Stockholm

Webbsida: www.swednanotech.com
E-post: asalie.hartmanis@swednanotech.com

Detta är ett utskick från föreningen SwedNanoTech. Om du
har fått mailet av misstag eller önskar avregistera dig från
framtida utskick, klicka här