{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nyhetsbrev från SwedNanoTech | Maj
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Hur förberedd är du?

Om några månader, lite drygt sju för att vara exakt, ska nanoformer av ämnen registreras i REACH. Vet du om ditt företag måste agera? Och vad ska i så fall göras? Har ni resurserna som krävs för att möta myndighetskraven?


Det som tidigare har varit rekommendationer i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH när det gäller att registrera nanoformers fysikaliska och toxikologiska egenskaper kommer från och med den 1 januari 2020 att vara juridiskt bindande krav. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA uppmanar därför industrin att bekanta sig med ändringarna, för att kunna bedöma om de är relevanta för vad företaget i fråga producerar eller importerar.

Finns det någon vägledning? Jo, både på ECHAs hemsida och på Kemikalieinspektionens sajt kan man hitta vägledningar och verktyg som ska underlätta registreringsarbetet. Men vägledningarna är just nu rörliga mål och uppdateringar av vägledningsdokument kommer att ske under året.

Så, vad kommer det att krävas av företaget som använder, producerar eller importerar nanomaterial? En expertgrupp behövs för att utarbeta en registreringsdokumentation, dossier. I många fall betyder det att egen personal måste arbeta ihop med konsulter för att rent praktiskt få ihop informationen men även för att utföra de tester som krävs. Utan specifik och tydlig vägledning har företagen svårt att möta myndighetskraven. Det blir en tung börda som läggs på ett startup-företags späda axlar när myndigheterna inte har enats om validerade testmetoder. Tillverkaren vet kanske inte heller i vilka slutprodukter nanomaterialen kommer att användas, så nedströmsanvändaren har också ett ansvar i att se till att materialet registreras på rätt sätt.

Det hela liknar en maratondans. Man vet inte var man ska. Man vet inte hur man tar sig dit. Man vet inte vad det kostar. Men det går inte att springa ifrån notan.

Men det finns ljus i tunneln. ECHA värderar högt samarbetet med medlemsstaterna, frivilligorganisationer och den privata sektorn och myndigheten vill fortsätta arbeta hand i hand med dessa i för att utveckla framtida vägledningsdokument. Kemikalieinspektionen och dess nordiska motsvarigheter sjösätter i dagarna ett e-verktyg med information i form av videor och animationer för att det ska bli lättare att göra rätt.

Seminariet om nanoformer i REACH som hölls i Stockholm den 6 maj var fullsatt. Vi hoppas på att kunna köra en repris efter sommaren. Kanske har läget klarnat lite då.

Ett är i alla fall säkert, då är det ännu mindre tid kvar att göra rätt.

Åsalie Hartmanis,
VD, SwedNanoTech

NanoForum 2019 lockar internationell publik

Malmö blir tummelplats för internationella experter inom vakuumteknik, life science, fysik och nanoteknik den 1-5 juli. Ett bättre sammanhang för NanoForum går inte att få. Så den 4 och 5 juli arrangeras NanoForum 2019 på Clarion Hotel Malmö Live.

Investing for the Future, The Startup Scene och The Electric Society är årets teman och många intressanta talare är på väg in. Johan Wester – programledare, komiker och medial mångsysslare – kommer att moderera torsdagens program, där också The Nordic Nanotech Company of the Year utses. Och vi kan redan nu utlova att vi avslöjar några hemligheter på NanoForum!

Blocka dagarna i kalendern, anmälningssajten för deltagare och utställare öppnar inom kort.

Vem tar årets titel?

Blir det ditt företag som tar hem Nordic Nanotech Company of the Year? Nu söker vi kandidater till årets tävling.  

Jobbar du i ett företag som är yngre än 10 år, har verksamhet i ett nordiskt land och säljer produkter eller tjänster där nanomaterial/nanoteknik är avgörande för funktionen kan du vara årets vinnare. Fyra finalister får pitcha på NanoForum i Malmö den 4 juli. Vinnaren får äran men också individuell och företagsanpassad coachning och möjlighet att träffa investerare genom vårt samarbete med Bergenstråhle & Partners.

Nominera ditt företag med ett mejl till info@swednanotech.com.
NYHETER
Kick-off för Mistrasatsning

Torsdagen den 9 maj går startskottet för Mistra Environmental Nanosafety fas två. Samtidigt flyttar det stora nationella tvärvetenskapliga forskningsprogrammet till Lunds universitet.

Programmet som är finansierat av MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning med 50 miljoner kronor ska undersöka hur omvandlade nanopartiklar påverkar akvatiska miljöer och vattenlevande organismer. Forskare kommer även att arbeta med att ta fram råd och rekommendationer vad gäller nya säkerhetsbedömningar inom nanosäkerhet för myndigheter, organisationer och industri samt arbeta med frågan hur en innovativ utvecklingsmiljö kan bibehållas. 

Programmet samlar forskare från LU, Chalmers, GU, Karolinska institutet, KTH samt DTU i Danmark. Projektets industripartner är Höganäs AB, Nouryon, SYSAV AB och Tetra Pak samt en större företagspool.

Nanologica får USA-patent

​​Bolaget får patent i USA som skyddar teknologin för leverans av tillväxtfaktorer för stamcellsbaserad terapi.

Patentet skyddar Nanologicas teknologi för leverans av tillväxtfaktorer för stamcellsbaserad terapi och ger bevis för lyckad överföring av forskning från in vitro till in vivo för regenerering, långtids-överlevnad och differentiering av motorneuroner vid kombination med tillförsel av tillväxtfaktorer. Detta betraktas som genombrottsforskning inom stamcellsområdet och bedöms ha stor potential inom det neurodegenerativa sjukdomsområdet.

Grön grafen snart på marknaden

2D fab tillverkar grön grafen, ett material som kan användas i en mängd olika applikationer. Materialet är mycket starkt, böjbart, lätt, tunt, hårt och transparent. Dessutom leder det ström. Applikationerna är många och det används till energilagringsenheter, solceller, kompositer, batterier, tryckt elektronik och säkerhetsutrustning. Just nu förbereder 2D fab patentansökningar för produkten och processen för produktionen av grafen.

Grafensvamp för effektivare batterier
Det finns höga förväntningar på framtidens batterier, men det krävs ny teknik för att kunna möta behoven. En möjlighet är att utveckla litiumsvavelbatterier som teoretiskt sett är fem gånger så energitäta som dagens litumjonbatterier. Chalmersforskare har nyligen presenterat ett genombrott för nästa generations svavelbaserade batterier. Med hjälp av så kallad grafensvamp har de lyckats förbättra både energiinnehållet och livslängden markant. ​

​Forskarna har använt sig av en porös och svampliknande aerogel som är baserad på grafen. Materialet fungerar som en fristående elektrod i battericellen och gör så att svavlet kan utnyttjas på ett bättre sätt. 

Ett vanligt batteri består som regel av fyra delar: Det finns två bärande elektroder som är belagda med aktiva ämnen och kallas för anod och katod. Mellan dessa finns en så kallad elektrolyt, oftast en vätska, som gör så att joner kan överföras fram och tillbaka. Den fjärde komponenten är en separator som fungerar som en fysisk barriär. Den förhindrar att de två elektronerna får kontakt, samtidigt som den ser till att jonerna kan överföras.

I tidigare experiment har chalmersforskarna lyckats kombinera katoden och elektrolyten till en vätska, en så kallad katolyt. Med hjälp av denna kan batteriet bli lättare, få bättre energikapacitet och kortare laddningstid.  De nya experimenten med grafenbaserad aerogel, så kallad grafensvamp, har visat att katolytmetoden är mycket lovande. 

*Illustration: Yen Strandqvist

Transparent trä har blivit intelligent
För några år sedan lyckades forskare vid KTH utveckla trä som är transparent, precis som glas. Forskningsresultatet blev en världsnyhet och nu är version två här. KTH forskarna genomskinliga trä klarar numera av att på egen hand reglera den värme som släpps igenom. Därmed kan temperaturen i hus kontrolleras om träet användas som byggnadsmaterial i till exempel fönster och paneler för ljusinsläpp.

I sökandet efter ett mer hållbart samhälle som kan leva upp till FN:s klimatmål är genomskinligt trä intressant. Om byggindustrin har tillgång till ett material hållfast nog för att användas i huskonstruktioner och som samtidigt kan reglera husets värme kan energikonsumtionen minskas.

Det är precis det som forskare vid KTH:s forskningscentrum Wallenberg Wood Science Center (WWSC) utvecklat. Ett genomskinligt trämaterial som själv kan reglera in- och utsläpp av värme.
Céline Montanari, forskarstuderande vid avdelningen fiber- och polymerteknologi på KTH och WWSC, är en av de ansvariga bakom den uppdaterade versionen av det transparenta träet. Hon berättar att träet numera har bättre isolerande egenskaper som kan förhindra värmeförluster under vintern. Det omvända gäller också. När temperaturen stiger utomhus kan träet istället se till att släppa ut värme.

Uppsalaforskare prisas för nyttiggörande

Årets Nyttiggörandepris, som delas ut av Stiftelsen för strategisk forskning går till professorerna Maria Strømme och Håkan Engqvist, Uppsala universitet, och professor Carlota Canalias, KTH. De prisas för sina insatser som bygger på nyttiggörande av forskning som finansierats av stiftelsen.

På bilden pristagaren Maria Strømme. Foto: Mikael Wallerstedt

Så skräddarsys material 

​​Med hjälp av magiska vinklar och unika energitillstånd går det att designa skräddarsydda atomtunna material som skulle kunna användas i framtidens elektronik. Nu presenterar forskare vid Chalmers och Regensburgs universitet i Tyskland ett recept för att komponera och krydda material med ultrasnabba kopplingar. Resultaten publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Nature Materials. ​​​

Upplev Chalmers elektronmikroskop
​​Det är världsunikt, tungt som en elefanttjur och det låter oss dyka in i atomernas värld. Chalmers nya elektronmikroskop gör det möjligt för forskare att studera och designa framtidens smarta material. Den 15 maj är det dags för den stora invigningen. 
NanoData – kunskapskälla om nanoteknologi
Om du letar efter en källa till information om nanomaterial och nanoteknologi som täcker flera sektorer, besök databasen NanoData.
Det är en kunskapsresurs med information om utvecklingen inom området, med fokus på den europeiska marknaden.

Skogsbiomassa för hållbar trädgårdsjord

Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan RISE Processum, Sveaskog, Bioendev och Econova för att undersöka om torrefierad och pyrloliserad *GROT helt eller delvis kan ersätta den fossila råvaran torv vid tillverkning av trädgårdsjord och som laddat biokol.​
EVENT
Symposium / 12 juni / Stockholm 
Mini-symposium om Nanosafety & Nanomedicine
Årsmöte / 25 juni / Stockholm
Årsmöte SwedNanoTech

SwedNanoTechs årsmöte hålls den 25 juni, kl. 13-16, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Årsmöteshandlingar skickas ut separat.
Konferens / 25 juni / Rom 
Graphene 2019
Konferens / 4 – 5 juli / Malmö
NanoForum 2019

Den 4 och 5 juli arrangeras NanoForum 2019Clarion Hotel Malmö Live. Årets temat är Investing for the Future, The Startup Scene och The Electric Society och många intressanta talare är på väg in!
SOCIALA MEDIER
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
SwedNanoTech
Nätverket för svensk nanoteknologi
Storgatan 19, Box 55915,
102 16 Stockholm

Webbsida: www.swednanotech.com
E-post: asalie.hartmanis@swednanotech.com

Detta är ett utskick från föreningen SwedNanoTech. Om du
har fått mailet av misstag eller önskar avregistera dig från
framtida utskick, klicka här