{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nyhetsbrev från SwedNanoTech | Februari
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Steg för steg

En tusenmilafärd börjar med att man skriver ett Twitterinlägg.

Eller så börjar man gå, ett steg i taget.

Från de första tankarna på att skapa mötesplatser och skyltfönster för nanoteknikindustrin för nio år sedan har SwedNanoTech etablerat sig som ett nationellt nätverk för hållbara nanoteknikinnovationer. Vi finns till för att påverka, skapa mötesplatser och bygga broar mellan akademisk, industri, övrigt näringsliv och allmänhet. Vi har byggt upp ett starkt kontaktnät av företag, institut, universitet och myndigheter. Vi bjuder in till inspirerande samtal där forskare, studenter och även privatpersoner kommer till tals.

2019 kommer att präglas av nätverkande, investerarträffar och extra fördelaktiga deals för våra medlemmar. Vad är viktigast för dig just nu? Vi lyssnar och läser och gör vad vi kan för att bidra till din nano-vardag.

Jag vill rikta ett särskilt tack till dig som medlem i föreningen, vare sig du har ett personligt medlemskap eller representerar en företags-/institutionsmedlem. Ditt stöd gör att vi kan ta flera steg på den gemensamma färden. Du som fortfarande funderar på medlemskap – gör slag i saken idag! Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Åsalie Hartmanis,
VD, SwedNanoTech
NYHETER
Läraktig transistor härmar hjärnan
En transistor i organisk elektronik som både kan lära sig och har såväl kort- som långtidsminne har utvecklats av forskare vid Linköping universitet. Tekniken innebär ett stort steg mot att efterlikna hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Hittills har våra hjärnor varit unika i att kunna skapa kopplingar där inga kopplingar tidigare fanns. I en vetenskaplig artikel i Advanced Science visar nu forskare vid Linköpings universitet en transistor som kan skapa en helt ny koppling mellan in- och utsignal. Transistorn har de också bygg in i en elektronisk krets som lär sig att koppla samman ett visst stimuli med en utsignal på samma vis som en hund lär sig att skrammel med matskålen betyder mat och börjar dregla.

En vanlig transistor fungerar som en ventil som förstärker eller förminskar utsignalen, beroende på hur insignalen ser ut. I den organiska elektrokemiska transistor som forskarna har tagit fram formas själva kanalen i transistorn av en elektropolymeriserad ledande polymer. Kanalen kan formas, den kan växa eller krympa, och även tas bort helt under gång. Den kan också tränas att reagera på ett visst stimuli, en viss insignal, så att transistorkanalen leder allt bättre och utsignalen blir allt större.

– Det är första gången någon har kunnat visa förändringsbarhet i en elektronisk komponent i realtid i ett system som ska efterlikna hur hjärnan fungerar, säger Simone Fabiano, forskningsledare inom organisk nanoelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping.

Genombrott inom organisk elektronik

En enkel idé från forskare på Chalmers – om hur man i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom upptäckten att det går att ”dubbeldopa” polymerer.

Upptäckten kan komma att tillåta ytterligare förbättringar för nya teknologier som idag inte är tillräckligt konkurrenskraftiga för att nå ut på marknaden. Ett problem är att polymererna inte leder ström tillräckligt bra, och därför har effektivare dopningsteknik länge fokuserats inom polymerbaserad elektronik. 

Brexit – hur påverkas ditt företag?

Funderar ditt företag på att nå nya marknader? Tillväxtverket erbjuder nu affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering. Nytt för i år är att företagen även kan använda pengarna till Brexitkostnader.

Checkarna som är på 50 000 – 250 000 kronor ska finansiera max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2 – 49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Digitaliseringschecken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet. Checkar för internationalisering kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader. Nytt för 2019 är att företag även kan använda internationaliseringschecken till att utreda frågor kopplade till Brexit. 

Mer om Brexit

Vad kan du göra för att förbereda ditt företag inför Brexit? Kommerskollegium har sammanställt en lista med frågor som företaget bör ställa sig inför egen riskanalys av Brexit. Myndigheten har även gjort en riskanalys rörande Brexit som kan läsas på deras webbplats.

Ny partikeldetektor ökar möjligheter för grundforskning

En student vid institutionen för fysik vid Göteborgs universitet har, tillsammans med svenska och tyska forskare, utvecklat en neutralpartikeldetektor baserad på grafen. Den nya partikeldetektorn förbättrar förutsättningarna för detektion av neutrala partiklar. Det traditionellt använda materialet för denna typ av detektorer, indiumdopad tennoxid (ITO), har ersatts av grafen i den nya partikeldetektorn, som kan detektera neutrala atomer och molekyler.

– Bakgrundssignalen från fotoelektriska effekter har därmed reduceras drastiskt, säger Dag Hanstorp, professor i experimentell fysik vid Göteborgs universitet. Det innebär att signalerna vid mätningarna blir tydligare. Vi kan jämföra med ett kafésamtal där bakgrundssorlet tagits bort och samtalet därför kan uppfattas klarare.

Materialens år 2019

För 200 år sedan grundades Sveriges första högre tekniska utbildning Bergskolan i Falun – idag Materialdesign vid KTH. För 150 år sedan presenterade Dimitrij Mendelejev den första versionen av periodiska systemet för ryska kemistsamfundet. 1919 startades verksamheten vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Det finns med andra ord flera anledningar att utnämna 2019 till Materialens år.
 
Materialens år ska lyfta fram materialens betydelse för samhälls­utvecklingen. På webbplatsen www.materialensår.se finns ett kalendarium som listar de aktiviteter som arrangeras under året och annan information om jubileumsåret 2019.
 
Alla aktiviteter kring materialutveckling och material­användning kan läggas upp på webbplatsen. Länka gärna till webb, gilla på Facebook och kolla in Materialens års youtubekanal.

Så funkar ytor som inte gillar vatten

Vissa djur och växer i naturen har sedan urminnes tider varit experter på att förhålla sig till vätskor som vatten. Två exempel är lotusblommans självrengörande blad och hoppstjärtens skal som stöter bort vätskor med låg ytspänning för att inte smutsas ner i en skitig miljö.

De här superhydrofoba ytor har forskarna känt till under en längre tid, och man har bland annat gjort studier på kontaktvinklar mellan materialytor och vätskor. I ett samarbete mellan KTH, Rise, Omya och Max Planck-institutet för polymerforskning har forskarna dock gått ett steg längre, och kunnat visa vilken mekanism det är som gör att vätskor stöts bort från ytorna. 

Forskarna hoppas att de nyvunna kunskaperna ska leda fram till självrengörande och isfria ytor på allt från ytterkläder till vindkraftverk.

Utlysning: En svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar

Vill du leda arbetet med att ta fram en svensk roadmap för grafen i Energitillämpningar?

Det finns många grafen-roadmaps, men ingen som tar ett svenskt perspektiv på energitillämpningar. Det vill SIO Grafen åtgärda med detta arbete. Utlysningen öppnade 23 januari och stänger 1 mars

Målet med Energi-roadmappen är:
- En roadmap för svenska grafentillämpningar för de närmsta åren.
- Synliggöra möjligheter med grafen i energiområdet.

Bolag kombinerar ny solcellsteknik och dynamiska glas

Det nystartade bolaget Peafowl Solar Power och det börsnoterade bolaget ChromoGenics inleder samarbete för att testa om en ny patenterad solcellsteknik kan driva dynamiska i smarta fönster. Båda företagen är avknoppningar från forskning vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Under 2019 kommer Uppsalabolaget ChromoGenics att testa om deras dynamiska glas kan drivas med högtransparenta solceller. De patenterade cellerna har utvecklats av Peafowl Solar Power, som grundades 2018 av forskare vid institutionen för kemi-Ångström, Uppsala universitet.

ChromoGenics fönster reglerar genomsläpp av värme och ljus och kan bidra till en kostnadsbesparing för uppvärmning och kylning på upp till 50 procent. Även ChromoGenics är ett bolag med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet och grundades 2003.

Kombinationen av dynamiskt glas och solceller eliminerar behovet av extern strömförsörjning vilket skulle sänka installationskostnaderna betydligt samt även öka flexibiliteten för var fönstren kan placeras i en byggnad.

Skriver du på en ansökan? SIO Grafen erbjuder projektplaneringsstöd

I samband med pågående utlysning Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019), som stänger 19 mars kl 14:00, erbjuder SIO Grafens programkontor projektstöd. Projektinitiativen kan få upp till 4 timmars projektplaneringsstöd. Programkontoret har kapacitet att hjälpa upp till 10 initiativ under perioden 21 januari till 8 mars. Först till kvarn gäller!
EVENT
Webinar / 28 februari
Final webinar on clusters and KETs

Join the ClusterNanoRoad project for a 90 minute webinar presenting tools to support regions in the uptake of Key Enabling Technologies (KETs) through clusters.
 
The H2020 project had the mission to enable regions in supporting KETs and is pleased to present a Roadmap in the development and implementation of support policies and actions, support by good practise and development from regions and clusters across Europe.

The webinar is free of charge to attend and design to be a discussion-driven event around support mechanisms for regions
Seminarium / 5 mars / Eslöv
Forskarturnén: Nanoteknik
Webinar / 7 mars
National Nano Associations in the spotlight: Supporting your nano community-Webinar
Konferens / 23–24 april / Göteborg
Frontiers of Silica Research 2019
Årsstämma / 24 april / Stockholm
Årsstämma i SIO Grafen & strategiworkshop

SIO Grafens årsstämma är en mötesplats för svenska aktörer som vill diskutera möjligheter med grafen i relevanta områden och möta framtida samarbetspartners.
Konferens / 25 juni / Rom 
Graphene 2019
Konferens / 4 – 5 juli / Malmö
Save the dates!

Torsdagen 4 juli och fredag den 5 juli blir det fokus på Nanotechnology, Industry and Society under IVC-21 i Malmö. Parallellt med IVC-21 arrangerar SwedNanoTech sin årliga konferens NanoForum. Mer information kommer inom kort.
SOCIALA MEDIER
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
BILD
SwedNanoTech
Nätverket för svensk nanoteknologi
Storgatan 19, Box 55915,
102 16 Stockholm

Webbsida: www.swednanotech.com
E-post: asalie.hartmanis@swednanotech.com

Detta är ett utskick från föreningen SwedNanoTech. Om du
har fått mailet av misstag eller önskar avregistera dig från
framtida utskick, klicka här