{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Facebook
Twitter
Instagram

Image
Image
Hur tillgängliga är svenska seniorers bostäder? Hjälp forskare att mäta!
Image
Under september och oktober genomförs en stor studie om tillgängligheten  svenska seniorers bostäder. Och forskarna behöver er hjälp! Allt som behövs för att medverka i​ Bostadsförsöket är en tumstock och en mobiltelefon. 

–  Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.
 
För att samhället ska kunna erbjuda bostäder som tillgodoser befolkningens behov, behövs kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Det är denna kunskap som ska tas fram i Bostadsförsöket. För att kunna samla in så mycket information som möjligt tar Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor nu hjälp av Sveriges seniorer.
 
–  Tillgängliga bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar från olika delar av landet, desto bättre underlag får vi, säger Susanne Iwarsson.

Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet. Resultaten presenteras löpande i en öppen databas som kommer att visa hur tillgängligheten ser ut i olika delar av landet.
Image
Vill ni vara med?
I dagsläget har drygt 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Vi vore väldigt tacksamma om ni vill sprida denna information till era medlemmar. Med er hjälp kan vi få viktig kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska bostäder. Den nya kunskapen kan användas för att påverka bostadsförsörjningen så att fler äldre personer och personer med funktionsnedsättningar kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

www.bostadsförsöket.se finns instruktioner för hur mätningarna går till och hur appen fungerar. Där finns även information om projektets bakgrund och syfte, och beskrivning av tidigare forskning.
Image
Fakta Bostadsförsöket
Mät med tumstock och mobiltelefon 
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp registrerar de medverkande vilka fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Appen heter Bostadsförsöket och finns att ladda ner gratis på App Store och Google Play

Ta del av resultaten
Resultaten redovisas löpande i en interaktiv databas: 
www.bostadsförsöket.se/data. Här kan besökare se resultat för hela Sverige eller för enskilda kommuner eller typer av bostäder.

Tydliga instruktioner
www.bostadsförsöket.se finns en instruktionsfilm och information om hur mätningarna går till och hur appen fungerar. Där finns även information om projektets bakgrund och syfte, och beskrivning av tidigare forskning.

Facebook-grupp för den som vill
Alla medverkande är välkomna att gå med i Bostadsförsökets Facebookgrupp. Här kan man ställa frågor, dela med sig av erfarenheter och tips, och diskutera med forskarna och andra medverkande i projektet. https://www.facebook.com/groups/bostadsforsoket2021

Telefonsupport för den som vill
Om något hakar upp sig kan du ringa vår support Joakim så hjälper han dig. Tel: 046-222 19 30.
Image
Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne samt den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet som samordnar vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Även SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt stödjer projektet.