{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
 

Vågar du sluta ögonen och ledas genom staden av en okänd? Vad händer när du tittar upp igen?


NYHETSBREV #5 2016. I helgen inleder vi Konst händer med Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can we know in such darkness. Den franska konstnären Myriam Lefkowitz låter publiken uppleva miljonprogramsområdet Gamlegården i Kristianstad med slutna ögon. Upplevelser från tysta stadsvandringar, hand i hand med en guide och kroppens tolkning av mörka rum kan ge nya perspektiv på området och dess utveckling. Missa inte heller att Kulturrådet idag lanserar sin del av Äga rum – Kreativa platser. 

-    Lefkowitz undersöker relationen mellan en plats och människorna som bor och lever sina liv där. Genom att ta bort vårt vanligaste sätt att iaktta – synen – förändrar hon villkoren för hur de flesta av oss uppfattar verkligheten omkring oss. Det ger ofta starka upplevelser som kan påverka vårt fortsatta arbete, säger Edi Muka, curator på Statens konstråd.

Tid: 4-12 juni, kl 11, 14 och 16
Plats: Gamlegården, Näsbychaussén 101, Kristianstad
Konstnären närvarar 4-6 juni

Hur går det till?
Promenaderna utförs av duetter: en guide med öppna ögon och en deltagare med slutna. Då och då ber guiden deltagaren att titta upp för blixtbilder av stadsrummet från oväntade perspektiv. Vandringen följs av How can one know in such darkness, en inre resa på golvet i ett mörkt rum med en ordlös berättelse genom objekt, material och ljud. 

Vad händer sen?
Lefkowitz ger deltagarna chans att se Gamlegården på nya sätt. De kan sedan välja att dela med sig av upplevelsen. Berättelserna kan påverka hur Konst händer utvecklas, både i Gamlegården och på andra håll i landet. De förs också vidare till Kristianstads konsthall och det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen som är samarrangörer och stöttar projektet med bland annat arbetsinsatser och lokaler.

Vill du delta?
Låt dig guidas genom Gamlegården i Walk Hands Eyes (Gamlegården), och upplev How can we know in such darkness genom att kontakta Linda Petersson via konsthander@gmail.com eller 0733-13 61 83.
 

Konst händer undersöker
Gamlegården i Kristianstad är en av de 28 platser i miljonprogramsområden där Statens konstråd arbetar med en fördjupande undersökningsfas i Konst händer, tillsammans med civilsamhället. Under tidig höst sker det slutliga valet av de 7-12 platser där Konst händer genomförs 2016-2018. 

 
Kreativa platser
Idag lanserar Kulturrådet sin del av Äga rum – Kreativa platser. Läs allt om deras arbete och hur du kan söka bidrag.
  

 

Träffa oss i Almedalen!
Vi arrangerar tre olika samtal.
4/7 frukostträff om Äga rum med Kulturrådet
7/7 två rundabordsamtal om konst, stadsutveckling och social hållbarhet 
Håll utkik här!  


 
Hör Lefkowitz om verket 
Myriam Lefkowitz berättade om sitt arbete med Walk, Hands, Eyes (a city) under Creative Time Summit: Stockholm.
 

En del av Äga rum 
Konst händer är en del av Äga rum, regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Ansvaret för Äga rum delas av Statens konstråd och Kulturrådet. Statens konstråd ska med Konst händer producera exempel på offentlig konst och utveckla metoder för invånarinflytande. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

 

Toppbild: SZENE/Bernahard Muller Foto: Ricard Estay/Statens konstråd Foto Kreativa platser: Komplexity  Media Foto:Region Gotland
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule