{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
 

När konst möter arkitektur och stadsutveckling


NYHETSBREV #4 2016. Nästa vecka börjar Stockholm Art Week. Statens konstråd arrangerar ett offentligt samtal och deltar i två seminarier som alla lyfter olika aspekter av konstens roll vid gestaltning av gemensamma rum idag. 


An Imagined City – konst, arkitektur och det osynliga

VÄLKOMMEN TILL OFFENTLIGT SAMTAL: Vad händer när konst möter arkitektur? Hur påverkar våra inre bilder av rum hur vi uppfattar fysisk arkitektur? Och vad upplever den som oväntat drabbas av osynlig offentlig konst? Hör konstnären Jonas Dahlberg och Statens konstråds direktör Magdalena Malm.
 
An Imagined City på nya KTH Arkitekturskolan bygger på ett arkiv med fler än 500 minnen av platser och rum ur filmer. Tolv osynliga ultraljudshögtalare leder in i en imaginär arkitektur genom de bilder av rum vi bär inom oss. Dahlberg och Malm samtalar om relationen mellan platsen och konsten, hur konstverk kan aktivera besökarens inre och hur utvecklingen av offentlig konst ser ut idag. 

Tid: 21 april kl. 18-19
Plats: Entréfoajén ”Amöban”, KTH Arkitekturskolan, Osquars backe 5 
Fri entré


Konst och stadsutveckling

Kan konsten vara en del av stadsutvecklingen och samtidigt ha en ”fri” roll? Vem får ta plats och vem får bygga i det offentliga rummet? Vem bestämmer hur det ska se ut? Och hur arbetar Statens Konstråd med dessa frågor? Joanna Zawieja, producent för stadsutveckling på Statens konstråd, talar om konstens förhållande till stadsutveckling i seminarieserien Hur ska vi få plats – om konst, kultur och kulturhistoria i förhållande till den snabba urbaniseringen, på KTH. Till seminariet 

Spår i gemensamma rum

Vilket avtryck får barn och unga sätta i det offentliga rummet? Vad händer när barnen är rädda för skolvägen eller känner sig utsatta på skolgården? Vilken roll kan konsten ha i relationen mellan barnens upplevelser och utformningen av de miljöer de lever i? Inger Höjer Aspemyr, intendent för förmedling på Statens konstråd talar om arbetet med att involvera barn och unga i gestaltningen av offentliga miljöer i seminariet Art Kod - Vem får sätta sina spår i det offentliga rummet, på Arkdes, Arkitektur- och designcentrum. ​Till seminariet
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule