{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se

Forma underjorden eller flytta gränserna för offentlig konst

NYHETSBREV #3 2016. Konstnär? Nu lanserar vi två helt olika satsningar som visar på en ny roll för offentlig konst. En öppen inbjudan för nyskapande tillfällig konst och en internationell tävling med Trafikverket om att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt.

– Båda projekten visar att offentlig konst är på väg mot en ny och starkare roll i samhällsutvecklingen. Den kan påverka utformningen av mångåriga stadsbyggen. Men den kan också dyka upp tillfälligt med alternativa perspektiv på brännande aktuella samhällsfrågor, säger Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.


Tävling: Konst som formar underjorden

Västlänken blir ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg. Statens konstråd och Trafikverket låter konsten komma in långt före byggstart. Det ger banbrytande möjligheter för konstnärerna.

– Ritningarna är ännu bara preliminära så konstnärerna har chans att påverka hela utformningen tillsammans med arkitekterna. Det är väldigt ovanligt i så här storskaliga stadsomvandlingsprojekt, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.


Open call: Nyskapande tillfällig konst

Statens konstråd bjuder in konstnärer att lämna idéer för ett tillfälligt konstprojekt som utforskar samtiden och tydligt flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum kan ta. Statens konstråd ska producera konstprojektet under 2017 tillsammans med konstnären.

– Konsten utvecklas snabbt just nu. Många konstnärer har högaktuella idéer som kan utmana både det omgivande samhället och formerna för offentlig konst. Vi hoppas hitta flera spännande konstnärskap, säger Edi Muka, curator på Statens konstråd.


 
Gå med, dela och bjud in till vårt event för tävlingen
Kronotopia: Västlänken och Olskroken.  
Gå med, dela och bjud in till vårt event för tävlingen
Open Call: Nyskapande tillfällig konst. 


Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule