{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Statens konstråds nyheter i april
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #4 2019
Publik visning och panelsamtal om Television Without Frontiers
När: 25/4, kl 17–20.30. Panelsamtalet är kl 17.30–18.30. Filmvisningen är kl 19.
Var: Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg
Språk: Engelska
Anmälan: Ingen föranmälan behövs, men antalet platser är begränsat, så kom i tid. Fri entré. 

Nu är det dags för premiärvisningen av verket Television Without Frontiers, en televiserad performance av konstnären Andjeas Ejiksson. Television Without Frontiers utgår från projektet ”Eurikon”, en satsning på en gemensam public service-TV i Europa initierad av European Broadcast Union 1982. Efter en tids sändningar lades projektet ner och inget liknande projekt har inletts sedan dess. Mer än tre decennier senare är Europa mer splittrat än någonsin. Vilken roll kan TV och public service ha i byggandet av en gemensam grund i Europa?

Kvällen inleds med en paneldebatt på temat The Viewer, The Sphere, and the Bubbles, om jakten på tittaren. Om media, inklusive public service, på olika sätt försöker styra relationen mellan tittaren och innehållet – hur skiljer sig filter-bubblan från det publika och allmänna? Hur påverkas tittaren och idén om public service av detta?
I panelen medverkar Ioana Avadani, direktör, Center for Independent Journalism, Bukarest, Rumänien, Jannick Kirk Sørensen, professor i kommunikation, media och informationsteknik vid Ålborgs universitet, Danmark, Ash Sarkar, journalist och redaktör på Novara Media, Storbritannien, Andjeas Ejiksson, konstnär.
Samtalet hålls på engelska.
Här kan du läsa mer om evenemanget. 


Den 2/5 kommer det att bli en ytterligare visning av Television without frontiers. Visningen börjar kl 19 på Hagabion i Göteborg och introduceras av konstnären, Andjeas Ejiksson, själv. 
Anmälan öppnar till ny kurs om offentlig konst 
Den 8 april öppnar anmälan till kursen Negotiating Artistic Values – Art and Architecture in the Public Sphere på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Gästprofessor för kursen är konstnären Jonas Dahlberg. Kursen är på 60 universitetspoäng och riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arkitekter som är intresserade av att undersöka gränslandet mellan konst och arkitektur i det offentliga rummet.
Kursen identifierar och diskuterar olika verktyg och konstnärliga metoder som möjliggör utövare att influera utvecklandet av ett projekt i början, mitten och slutet av projektperioden. Genom seminarier, diskussioner och kursdeltagarnas egna praktiker kommer kursen reflektera över vilka sätt konstnärliga värden och kritikalitet kan utföras.

Sista ansökningsdag för kursen är 8 maj kl 13.00, ansökan öppnar 8 april. Mer information om kursen och anmälningsförfarande kommer inom kort på Kungliga konsthögskolans hemsida
Maider López berättar om sitt konstnärskap
När: 23/4 kl 18–20
Var: INDEX, Kungsbrostrand 19, Stockholm
Språk: Engelska
Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Fri entré. 

Välkommen till en presentation av och med konstnären Maider López. Den 23/4 berättar hon om sitt konstnärskap på INDEX i Stockholm.
Maider López arbetar just nu med projektet Moving Plants på Hammarkullsbadet i Göteborg. Verket består av 120 flyttbara växter som skapar ett föränderligt offentligt rum i badhuset. Besökarna kan själva välja hur växterna ska placeras, och genom det välja att forma mindre, intima rum eller öppnare landskap. Projektet Moving plants ingår i regeringssatsningen Konst händer, och kommer att invigas under våren.

Peter Hagdahl, curator på Statens konstråd, beskriver Maider López konstnärskap så här:
”Maider López arbeten involverar alltid publiken till ett aktivt deltagande. I sina konstverk riktar hon ofta ett fokus mot sociala relationer där hon skapar oväntade, intima och unika möten mellan människor. Resultatet av hennes konstverk är genom olika interventioner en aktivering av situationer som konfronterar olika människors erfarenheter, utgångspunkter och uppfattningar som förändrar våra synsätt och värderingar om egenskaper i offentliga rummet.” 

Presentationen hålls på engelska. Evenemanget är ett samarbete mellan Statens konstråd, INDEX och Spanska ambassaden. Här kan du läsa mer om evenemanget. 
Forskningsrapporten Public Art Research Report är nu tillgänglig 
Södertörns högskola och Akademin Valand vid Göteborgs universitet har under 2018, på uppdrag av Statens konstråd, tagit fram forskningsrapporten Public Art Research Report (2018): A report on the current state of research on public art in the Nordic Countries, and in a wider international context av professor Håkan Nilsson och Oscar Svanelid (Södertörns högskola), och professor Mick Wilson och Kjell Caminha (Akademin Valand vid Göteborgs universitet). Den kartlägger forskning om offentlig konst, främst ur ett nordiskt perspektiv, och synliggör områden där det krävs forskningsinsatser. En av slutsatserna är att offentlig konstforskning behöver stärkas genom tvärvetenskapliga och interinstitutionella samarbeten. Rapporten visar på fältets vidd och potential för framtida forskning.

– Min förhoppning är att forskningsrapporten ska leda till att vi får en större samsyn kring vad den här forskningen handlar om, att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och att vi ska kunna initiera nya spännande projekt tillsammans, säger professor Håkan Nilsson från Södertörns högskola, medförfattare till rapporten. 

– Förhoppningsvis kan rapporten bli startpunkten för mer djupgående forskning kring de viktiga frågor som väcks i takt med att offentlig konst utvecklas och expanderar, säger Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd. 

HÄR kan du läsa rapporten i sin helhet.
HÄR kan du läsa den i svensk sammanfattning.
Konstnärssamtal om Gravitational Ripples och metoden Working With
När: 3/5, kl 16.00–18.00
Var: Thielska galleriet, Djurgården, Stockholm och på verksplatsen nedanför
Språk: Engelska
Fri entré

Välkommen till ett samtal om och ett besök i jordkonstverket Gravitational ripples av Lea Porsager.
Under samtalet vecklar vi upp det teoretiska paketet av eko-feminism, vetenskap och antropocene som inspirerat konstnären och erbjuder en omslutande upplevelse då vi besöker verket på plats.
Medverkande: konstnären Lea Porsager och Statens konstråds curator Lotta Mossum tillsammans med inbjudna gäster. Fler namn tillkommer inom kort, läs mer om evenemanget här. 
 
Jordkonstverket Gravitational Ripples av Lea Porsager utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Gravitational Ripples berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.
För mer information om verket, läs här


För mer information om programmet 3/5, kontakta assisterande curator
Elena Jarl: 
elena.jarl@statenskonstrad.se
Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Foto: Ricard Estay, Jonas Dahlberg studio, Maider López. 
Konstverk: Television without frontiers av Andjeas Ejiksson, Gravitational Ripples av Lea Porsager. 
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se