{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Statens konstråds nyheter i mars
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
Nyhetsbrev #3 2019
Facebook Instagram Twitter
Mer offentlig konst i campusmiljöer genom utökat samarbete 
Med start i år kommer det statliga fastighetsbolaget Akademiska hus att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd, och ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.

Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.
– Vi är stolta över att vi som första statliga fastighetsbolag gör en kraftfull satsning på
konsten. Tillsammans med Statens konstråd kommer vi nu att integrera den konstnärliga
gestaltningen i våra tidiga skeden när ett campusområde eller enskild byggnad ska
utvecklas. Genom att involvera konstnärer och curatorer redan från början öppnar vi upp för
oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på
campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz,
ekonomidirektör och vice vd för Akademiska Hus.


Genom avtalet kan resurser och kompetenser samordnas redan från början, och det går att undvika att konsten kommer in som en utsmyckning på slutet. Det har även stor betydelse att parterna tillsammans kan ta strategiska beslut om var denna samverkan kan ske på bästa sätt. 
– Vi är mycket glada att tillsammans med Akademiska Hus gå i täten för att implementera det
nya politikområdet. Vår gemensamma förhoppning är att detta arbete ska inspirera andra till
nya former av samverkan, innovation och utveckling av goda livsmiljöer, säger Magdalena
Malm
, direktör vid Statens konstråd.
Läs mer om avtalet här. 

På bilden, från vänster: Catarina Fritz, ekonomidirektör och vice VD Akademiska hus, håller upp det påskrivna avtalet tillsammans med Magdalena Malm, direktör Statens konstråd. 
Välkommen på symposium om kritikalitet och instrumentalisering
När: 28/3 2019, kl 14.00–17.00
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45
Anmälan till: elena.jarl@statenskonstrad.se senast 21/3

Den offentliga konsten anses ibland vara instrumentell per se och att den därmed förlorar sin möjlighet att förhålla sig kritisk. Begreppet kritikalitet försöker fånga utmaningen i att vara involverad och samtidigt värna sitt handlingsutrymme. Konstnärsrollen diskuteras här utifrån de förändrade positioner konstnärer tar när de agerar inom och utom ett system på samma gång. 

Medverkande: 
Meriç Algün
, konstnär
Johanna Gustafsson Fürst, konstnär
Sam Hultin, konstnär
Éva Mag, konstnär
Dan Karlholm, professor och ämnessamordnare i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Håkan Nilsson, docent och lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Anders Sunna, konstnär
Oscar Svanelid, doktorand, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Annika Öhrner, docent och lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd

Kritikalitet och instrumentalisering i offentlig konst är ett samarrangemang mellan Statens konstråd och Södertörns högskola. Det är öppet för allmänheten och har fri entré men begränsat antal platser. Symposiet hålls på svenska. 
Läs mer om symposiet här. 

På bilden: Fruktcirkelceremoni av Johan Eriksson, Sam Hultin och Ingela Ihrman inför firandet av Träskafton på Art Lab Gnesta. Foto: Ingela Ihrman, 2015
Kunskapsutveckling pågår 
Statens konstråd har i uppdrag att stärka kunskapsutvecklingen inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Uppdraget har bland annat utmynnat i satsningen Kunskapsnav offentlig konst som nu är inne på sitt andra år med verksamhet igång runt om i landet. Ett 40-tal samarbeten pågår med kommuner, regioner, konstaktörer och högskolor. Bland mycket annat skriver vi konstpolicyer, organiserar nätverksträffar, stödjer forskning och följer konstnärer som verkar i det offentliga.
 
Kunskapsnav offentlig konst innehåller bland annat de tre utvecklingssatsningarna Första gången – steget vidareKonst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt

I Göteborg, vid Backaplan, pågår just nu projektet Ångpannegatans processer, som är en del av konst i stadsutveckling. Här undersöker de lokala konstnärerna Christin Wahlström och Hampus Pettersson platsen utifrån konstnärliga processer. 

Syftet är att skapa en platsspecifik analys för konst med potentialer och kvaliteter som stadsutvecklingsprocessen kommer att behöva förhålla sig till. Christin Wahlström och Hampus Pettersson har själva ateljéer i området och samverkar med andra konstnärer i närbelägna ateljéer. Resultatet av undersökningen kommer att komplettera kommunens byggplan för området. 
– Man kan jämföra arbetet med en arkeologisk undersökning, där värden som identifieras dokumenteras och ibland bevaras, säger Andreas Roth, curator på Statens konstråd. 

Läs mer om Kunskapsnav offentlig konst här

På bilden: Konstnärerna Christin Wahlström och Hampus Pettersson ordnar gemensamma vandringar i området, tillsammans med andra lokala konstnärer, då de bland annat dokumenterar väderstreck. 
Aktuella evenemang 
21/3 2019, kl 19
Samtal på Skissernas museum i Lund med konstnären Lea Porsager
Konstnärssamtal med Lea Porsager, konstnär som bland annat har gjort Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 med jordkonstverket Gravitational ripples. Lea Porsager samtalar med Lotta Mossum, curator på Statens Konstråd. Samtalet kommer att fokusera på arbetsprocessen och idéerna bakom Gravitational ripples, ett verk inspirerat av vetenskapliga observationer och kosmiska fenomen där naturen själv är kärnan i det konstnärliga uttrycket. 


Samtalet är på engelska. 
Läs mer om evenemanget här

28/3 2019
Symposium om kritikalitet och instrumentalisering

Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm 
Se info ovan. 

SAVE THE DATE 
2–3/10 2019 
Samtidskonstdagarna 2019
Södertälje/Gnesta 
Ett samarbete mellan Statens konstråd, Grafikens Hus, Södertälje konsthall och Art Lab Gnesta med stöd av Södertälje kommun och Region Sörmland.
Mer info följer inom kort.
 
4/10 2019  
Fördjupningsdag om offentlig konst
Nyköping
Mer info följer inom kort.
Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Foto: Ricard Estay, Simon Grind, Ingela Ihrman, Christin Wahlström.
Konstverk: Fruktcirkelceremoni av Johan Eriksson, Sam Hultin och Ingela Ihrman inför firandet av Träskafton på Art Lab Gnesta. Gravitational Ripples av Lea Porsager. 
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se