{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nyhetsbrev #1 2019
Facebook Instagram Twitter
Ett år med Statens konstråd – 2018 i backspegeln 
Under vårt öppna hus den 10 januari, Ett år med Statens konstråd, visar vi ett axplock av det vi gjort under 2018. Vi talar också om våra nya uppdrag: Kunskapsnav offentlig konst och Samtidskonstuppdraget – främjande av samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Dessutom presenterar vi ett antal nya verk som vi har köpt in till Statens konstråds samling. Här är en kort presentation av alla de verk som har invigts sent under 2017 och under 2018.

 
Permanenta verk
Under året invigdes en stor mängd permanenta verk, såväl fristående och byggnadsanknutna. 

2018:
Meta Isaeus-Berlin, Rening, Domstolsverket i Lund
Verket består av en säng och en stol av brons placerad i en damm utanför tingsrättsbyggnaden i Lund. När betraktaren kommer närmare märks vattnet som porlar genom verket ner i dammen.
 
Catrin Andersson, COR/R/ELATION, Mittuniversitetet i Sundsvall
COR/R/E/LATION, ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler, är placerade längs sidorna på Ismagasinet, en minnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré.
 
Stina Stigell, Berättelser, Domstolsverket i Nacka
Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Domstolsverkets nya huvudentré i Nacka. Gestaltningen har utgått från, och inspirerats av, mångfalden i människors berättelser – berättelser som utgör en central roll i Domstolsverkets verksamhet.
 
Ellen Ehk Åkesson, Sten och Lykta, Polisutbildningen vid Södertörns högskola, Huddinge
Sten och Lykta består av två fristående objekt i brons – en sten och en lykta – som samspelar utanför Polisutbildningens huvudentré. Ellen Ehk Åkesson arbetar med naturen och skogen som huvudmotiv. I Sten och Lykta kopplar hon samman sitt organiska, lite mystiska, formspråk med Polisutbildningens grundläggande visioner och den strama arkitekturen.
 
Lea Porsager, Gravitational Ripples, minnesmonument efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004
Gravitational Ripples är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom grästäckta vallar som stiger ur marken. I mitten finns en bronsplatta med namn på omkomna ingraverade. Utformningen av verket gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet. Samtidigt ger den utrymme för ett brett spektrum av olika upplevelser och känslor.

Slutet av 2017:
Anna Uddenberg, Free fall, Hanaholmen, Finland
Konstverket Free fall är en samtida frihetsgudinna i brons, svävande på en flyboard fyra meter upp i luften. En stark och aktiv kvinna med vattnet sprutande under brädan hon står på. Free fall av är en del av Svenska statens gåva till Finland som 2017 firar 100 år som självständig stat.
 
Ann Lislegaard, Blomman från Weena, en tidsresa (H.G. Wells), Humanistiska teatern, Uppsala
Blomman från Weena, en tidsresa (H.G. Wells) är ett grafiskt verk i byggnadens plåtfasad. Utifrån stillbilder av en muterad blomma har fasaden perforerats och ljussatts inifrån. Om dagen skapas ett skimrande mönster och när solen går ned tänds långsamt ljuset och byggnaden lyser upp. Inuti Humanistiska teatern finns även den animation som ligger till grund för gestaltningen.
 
Karin Ohlin, Svindelpunkter, KTH Campus   
Konstnären Karin Ohlins verk Svindelpunkter består av nio olika objekt placerade på olika platser i byggnaden – från nedre upp till översta plan. Det innehåller spegelobjekt, lyktobjekt, en grafitteckning samt ett 38 meter långt räcke placerat på de olika planen runt husets kärna.
Konst händer-projekt invigda i hela Sverige 
Regeringssatsningen Äga rum, med Statens konstråds uppdrag Konst händer, har pågått under 20162018. På 15 ställen landet över har konstprojekt genomförts med initiativ från boende och andra engagerade på plats. En del av projekten är fortfarande under arbete och kommer att slutföras och invigas under 2019. 

Sandi Hilal, Al Madhafah/ The Living Room, Prästholmen, Boden
På Prästholmen i Boden bor asylsökande i ett av flerfamiljshusen omgärdat av tomma gröna ytor. Genom att skapa ett publikt vardagsrum öppet för alla utforskas rollen som värd och besökare.
 
Johan Tirén och Anna Högberg, Förhandlingen, Gamlegården, Kristianstad
I november 2018 invigdes verket Förhandlingen på Gamlegården och i Stockholms maktcentrum nära Rosenbad. När en boende i en lägenhet i Gamlegården tänder sin lampa, tänds även en i Gamlegårdens centrum, och en vid Konstakademien – riktad mot Rosenbad. 
 
Kalle Landegren, Gärdeåsens sju underverk, Gärdeåsen, Ljusdal
Väggmålningarna Gärdeåsens sju underverk är resultatet av serietecknaren Kalle Landegrens arbete tillsammans med Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal. Landegrens bilder baseras på samtal om vad ett mirakel är eller kan vara.
 
Johanna Gustafsson Fürst, Kollektiva kroppen, Kungsmarken/Mellanstaden, Karlskrona
Verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona. Konstverket är placerat söder om Folkets Hus och består av ljusskyltar som synliggör att HÄR är Mellanstaden. 36 meter upp i luften på lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan.
 
Michael Beutler, Råby Planet Festival, Råby, Västerås
Konstprojektet med namnet Råby Planet Festival växte fram med ledning av konstnären Michael Beutler tillsammans med alla som ville delta. Festivalen kretsade kring en stor boll som rullades genom Råbyskogen. Kvar på platsen finns verket The Shrine, en byggnad tillägnad festivalen. 
 
Carla Zaccagnini, Jaguars can’t be heard, and yet they sing, Lindängen, Malmö
Jaguars can’t be heard, and yet they sing av Carla Zaccagnini är ett permanent verk i Lindängen i Malmö, som har tillkommit i samarbete med boende och skolbarn i stadsdelen. Verket består av två karuseller som är kopplade till varsin speldosa. När karusellerna snurrar i samma takt och med samma startpunkt spelas en melodi i harmoni, med de olika stroferna fördelade mellan karusellerna som en dialog. När karusellerna inte går i takt kommer helt nya melodier att skapas.
Tillfälliga projekt och platsspecifika beställningar 
Året har även bjudit på projekt som har tagit ut svängarna extra mycket och konst som har engagerat och väckt tankar på ovanliga platser. 

Raqs media collective, The Blood of Stars

The Blood of Stars var en del av utställningen Brytningstider som pågick under november och december 2017 i Luleå. I den platsspecifika installationen inne i Mjölkuddsberget fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter. The Blood of Stars visas även under Luleåbiennalen som pågår till den 17/2 2019. 

Andjeas Ejiksson, Television Without Frontiers
Television Without Frontiers är en televiserad dokumentär performance i fyra korta avsnitt som undersöker betydelsen av en gemensam plattform för samtidens Europa. Kärnan utgörs av en talkshow. En grupp tv-personligheter från olika sammanhang samlas i studion. De talar olika språk och tolkas av tolkar som också finns med i studion. Television Without Frontiers har rötterna i projektet ”Eurikon” som den Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) genomförde 1982.

Platsspecifika beställningar
Anja Örn, Till minne av fallen i Lule älv, kriminalvårdens anstalt, Luleå
Till minne av fallen i Lule älv är ett konstverk bestående av böjt plattjärn och ljustråd placerat på utsidan av rastgården på Kriminalvårdens anstalt i Luleå. På dess plank har konstnären Anja Örn låtit sin fantasibild av de sedan länge försvunna vattenfallen ta form i lackerad metall.
 
Joar Nango och Anders Rimpi, Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi, Jokkmokk
En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk i verket Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.
Nyinköpta verk 
Under 2018 köptes en lång rad intressanta verk in till Statens konstråds samling. På Statens konstråds webbsida finns alla verken listade för den som är nyfiken. 
Om du klickar HÄR kan du läsa mer om dem! 
Samtidskonsten utvecklas med nya uppdrag 
2018 fick Statens konstråd ett nytt uppdrag: att skapa ett Kunskapsnav för offentlig konst. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller. Som ett led i arbetet med Kunskapsnavet har det gjorts tre utlysningar under 2018, som alla syftar till att få nya konstprojekt till stånd. Resultatet av utlysningarna är att 32 projekt har valts ut till fortsatt arbete. Läs mer om projekten här! 

I Kunskapsnavet ingår även Samtidskonstuppdraget, vilket syftar till att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Som en del av detta uppdrag anordnades under 2018 en rad konstpolitiska samtal i olika regioner i Sverige, samt en forskningskonferens i Stockholm i oktober i samarbete med Kungliga konsthögskolan. Resultatet av konferensens arbete kommer att presenteras i en rapport under 2019. 

I november var det dags för Samtidskonstdagarna i Boden och Luleå på temat Nätverk och allianser. Runt 150 besökare lyssnade på föreläsningar, fick ta del av performanceverk, utbytte kunskaper och diskuterade i workshoppar på temat Nätverk och allianser. Konferensen avslutades med en tjuvtitt på Luleåbiennalen. Nästa år är Samtidskonstdagarna i Södertälje/Gnesta. 

Tack för året som gick och vi ser fram emot ett spännande konstår 2019! 
Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Foto: Ricard Estay
Konstverk: Free fall av Anna Uddenberg, Råby Planet Festival av Michael Beutler, Television without frontiers av Andjeas Ejiksson, Badrumstrofé av Anna Tedestam, NORDTING av Amund Sjølie Sveen. 
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se