{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Livet mellan bostadshusen då? Välkommen till samtal om boendemiljöer och gestaltning
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben
 

Livet mellan bostadshusen då?

VÄLKOMMEN TILL TVÅ ALMEDALSSAMTAL OM BOENDEMILJÖER OCH GESTALTNING
 
NYHETSBREV#2 När historiskt många bostäder planeras har livsmiljöerna mellan husen blivit en akut fråga. Allt fler ser gestaltningens potential genom offentlig konst, arkitektur, kulturarvsfrågor och sociala dimensioner. Men hur går det till? Vem tar ansvar? Och vad säger ministrarna?


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och miljöminister Karolina Skog hör till deltagarna i de två samtal Statens konstråd arrangerar 6 juli under Almedalsveckan. I det första lyfter vi konkreta exempel på erfarenheter från boendemiljöer inom regeringsuppdraget Konst händer. I det andra talar vi om ansvar, om utmaningar och om vad som behöver hända för att ta till vara gestaltningens potential.
 
Missa heller inte Konst händer-projekten i sommar och att boka in 23 september då vi firar 80 år med en heldag om rädsla…

Kommun, civilsamhälle, bostäder och konst – omöjlig kombo eller kraftfull potential?
Vad kan hända när kommun, civilsamhälle, fastighetsbolag och konstnärer samarbetar för att se och utveckla ett område ur de boendes perspektiv? Med platsen, med relationerna, med kommunen? Exempel från regeringssatsningen Konst händer.

Natalia Bonilla, verksamhetsledare, Portalen i Hageby, Norrköping
Susanne Alfjord, områdeschef kultur och fritid, SDF Västra Göteborg
Tomas Lindquist, ansvarig stadsdelsutveckling, Hyresbostäder, Norrköping
Mahan Noubarzadeh, fritidspedagog, Tyrolens fritidsgård, SDF Västra Göteborg
Camilla Näslund, processledare, Jämlikt Västra Göteborg, SDF Västra Göteborg
Joanna Zawieja, arkitekt, Statens konstråd

Moderator: Lena From, projektchef Konst händer, Statens konstråd

Tors 6/7, kl 14:00-15:00, Rosengården, Visby

Livet mellan bostadshusen då?
Gestaltning, värden och ansvar för livsmiljön
Vilken roll kan gestaltningen spela? Vad kan kommunerna göra? Fastighetsbolagen? De statliga aktörerna? Vad måste förändras? Och vad säger de ansvariga ministrarna? Rundabordsamtal om gestaltning, livsmiljöer, utmaningar och ansvar.

Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet
Karolina Skog,
miljöminister, Miljö- och energidepartementet
Gunilla Glasare,
chef avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Madeleine Nobs,
chef hållbar renovering, NCC
Magdalena Malm,
direktör, Statens konstråd

Moderator: Örjan Wikforss, arkitekt och professor

Tors 6/7, kl 15:00-16:00, Rosengården, Visby


 
Konst händer i sommar

I juli premiärvisas resultatet av Konst händer: Holma på Nordic Matters-festivalen, Southbank Center, London - en film, skapad av Hyllie Ungdomsråd (HUR) och konstnären Roxy Farhat. Samtidigt inleder tyske konstnären Michael Beutler samarbetet med  boende i Råby, Västerås, om ett nytt konstverk med historiskt avstamp i det legendariska konstlekprojektet Ballongen. I flera andra projekt planerar deltagarna också workshops, festivaler och andra festligheter. Håll utkik! 

Mer om Konst händer.


 
80 år i det gemensamma - Boka 23/9!

I 80 år har Statens konstråd arbetat med att utveckla konst i det gemensamma. Konst som reflekterar och interagerar med människan och med samhället. Vi firar med en dag av öppna samtal som utgår från mötet mellan konst och samhälle. Temat för dagen är rädsla, länken mellan vår samtid och 1937. Rädsla i samhället, i kroppen och i konsten. 
 
Samtidigt lanserar vi en ny bok med fokus på konst i det gemensamma just nu, och öppnar upp våra digitala arkiv. Håll utkik efter mer information. Och boka in lördag 23 september!

Ansvarig utgivare: Magdalena Malm
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube
Foto:  Ricard Estay och Marti Manen
Statens konstråd | Hälsingegatan 45 | 11331 Stockholm | utskick@statenskonstrad.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule