{{ event.message }}
Adaptations
Drag here to change the width

Skickat med RuleMailer.se
logo
Avser fastighet:
Information om fiberutbyggnaden
Hej, 

IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden 2017, och vi kommer att bygga ännu fler i år. Men det finns stora branschutmaningar med att bygga fiber på landsbygden, försenade tillstånd från Trafikverket, insamling av tusentals markavtal, långa avstånd och ofta svårarbetad terräng. Detta är något som även Post- och telestyrelsen uppmärksammat.

Vi ser att vi har varit för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad i landsbygden. Under början av 2018 gjorde vi därmed en paus i ett antal landsbygdsprojekt för att göra en utvärdering och kvalitetssäkring av våra processer och arbetssätt. Resultatet är en ny arbetsmetod som är bättre anpassad till landsbygdsförhållanden.

Vårt nya arbetssätt innebär att projektering, upphandling av entreprenörer, alla nödvändiga markavtal, tillstånd, korrekt beställningsantal och geotekniska markundersökningar färdigställs för varje enskilt område innan de påbörjas.  Det här förbättrade arbetssättet kommer att underlätta byggprocessen samt kontrollen och koordineringen av våra entreprenörer.

Byggbeslut och tidplan för ditt område
Just nu arbetar vi igenom alla landsbygdsprojekt utifrån vårt nya arbetssätt, som bättre matchar de utmanande förhållandena på landsbygden. Det innebär att vi kommer återkomma med besked om byggbeslut så snart allt förberedande arbete är klart för ditt område. Vi kommer då att återkoppla till dig omgående. 

Vi är väldigt stolta över att ha fått ditt förtroende att bygga ut fiber i ditt område och vi gör allt vi kan för att leva upp till det förtroendet. Vi beklagar att återkopplingen kring byggbeslut och tidplan drar ut på tiden, det vi beskrivit ovan ska inte ses som en ursäkt, utan som en förklaring utifrån de utmaningar vi mött på vägen och hur vi har åtgärdat dem för att vi ska komma vidare med fiberutbyggnaden i ditt område.

Har du frågor eller funderingar?
Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se. 

Med vänlig hälsning
IP-Only


https://www.ip-only.se/privat/lokala-sidor
GlobalConnect AB | Bäverns gränd 17, Uppsala | Uppsala | kundservice@ip-only.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule