{{ event.message }}
Anpassningar
Dra här för att ändra bredden

Skickat med RuleMailer.se
Nu börjar vi bygga i ditt område

Hej!


Nu börjar vi bygga i ditt område. Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Hela utbyggnaden beräknas ta 4-7 månader.

Faser i fiberutbyggnaden
- Fas 1:Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet. Vi uppskattar stort engagemang från markägare. Så fort markavtalen är påskrivna kan utbyggnadsprocessen sätta igång

- Fas 2: Utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden av stamnätet sker utanför/till ditt bostadsområde. Som kund kommer du förmodligen inte att märka av detta.

- Fas 3:Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i ditt område samt installerar fiberskåp.

- Fas 4: Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör Netel kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.

- Fas 5: Grävning och installation hos kund. Vi slutför installationen av fiber genom grävning på din tomt samt installation i din fastighet. Netel kommer att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören.

- Fas 6: Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?
Vid frågor angående områdesbyggnation, tomtprojektering eller installation, kontakta Netel på tjorn@netel.se. För övriga frågor, ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Håll dig uppdaterad på aktuella händelser på vår hemsida vastragotaland.ip-only.se.

Vänliga hälsningar,
IP-Only Västra Götaland


Https://vastragotaland.ip-only.se
IP-Only AB | Bäverns gränd 17, Uppsala | Uppsala | kundservice@IP-only.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick
Skickat med Rule