Skickat med RuleMailer.se
Facebook  Twitter

NYTT PROJEKT
Dyslexiförbundet FMLS har av Arvsfonden beviljats 2,6 miljoner kronor. Pengarna gäller för första året av tre och ska användas för att arbeta med skrift och numerisk information i arbetslivet.

Dyslexiförbundet FMLS tar plats i styrgruppen för projektet Alla kan skriva. Projektet har som målsättning att ge fler elever en ingång till skrivandet genom digitala skrivverktyg - med fokus på elever med behov av särskilt stöd..
Regeringen har tidigare lovat en halv miljard kronor till att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Med vårändringsbudgeten minskas anslaget med 100 miljoner kronor.
Regeringen avsätter 15 miljoner för att öka bemanningen på skolornas bibliotek. Syftet är att öka möjligheten för biblioteken att stödja elevernas inlärning, samt främja läslust och språkutveckling.