Skickat med RuleMailer.se
Facebook  Twitter

EUROPEISKA DYSLEXIVECKAN 2016
Imorgon torsdag den 6 oktober är det Världsdyslexidagen. Då vill vi särskilt uppmärksamma dyslexi genom att sprida kampanjen #Formadinbokstav på sociala medier.

Nu är vi snart mitt i Dyslexiveckan. Det återstår många arrangemang. Hitta ditt i din hemstad på den gemensamma sidan för veckan.
Ta chansen att lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter. På plats finns ett 50-tal utställare. Välj mellan ett 40-tal intressanta föreläsningar eller delta i någon av våra workshops.
Skolorna kräver ofta att barnen ska ha en diagnos för att de ska få särskilt stöd. Skolorna har inte rätt att ställa det kravet.